VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 29.05.2013
Elektronske iskrice programa Mladi v akciji
31.05.2013, , Ljubljanski Grad
Program nudi podporo za evropske in mednarodne mladinske projekte,
ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje.
V programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti.

In kaj imamo mladi tokrat v akciji?

I. MLADINSTIVAL

  • MLADINSTIVAL, FESTIVAL MLADINSKEGA DELA, 31. MAJ 2013, LJUBLJANSKI GRAD
  • RAZPRAVA O PROGRAMU "ERASMUS FOR ALL"


II. USPOSABLJANJA

  • MEDNARODNO USPOSABLJANJE "OUTDOOR BRINGS MORE!", 18.-24. AVGUST 2013, BOHINJ, SLOVENIJA
  • USPOSABLJANJE "GET IN NET", 9.-14. JULIJ 2013, PREDEAL, ROMUNIJA
  • USPOSABLJANJE "EUROPEAN CITIZENSHIP IN YOUTH WORK", 23.-29. SEPTEMBER 2013, VELIKA BRITANIJA

Vsi razpisi so na voljo tudi na www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi !


I. Mladinstival


Mladinstival - festival mladinskega dela, 31. maj 2013, Ljubljanski gradMladinstival
bo potekal v okviru 6. evropskega tedna mladih in bo na dinamičen, interaktiven, raznovrsten, predvsem pa zanimiv način predstavil in proslavil mladinsko delo z vidika aktivnega (evropskega) državljanstva in polnejše participacije mladih v demokratični družbi. Namen prireditve je promocija programa Mladi v akciji ter mladinskega dela in pomena neformalnega učenja. Festival bo potekal v sproščenem, mladinskem vzdušju, soustvarjali pa ga bodo prav mladi s svojimi idejami, saj ponuja sodelovanje aktivnim mladim posameznikom, mladinskim delavcem, organizacijam in skupinam, dejavnim na področju mladinskega dela.

Festival želi izpostaviti sektor mladine in mladinsko delo kot prostor vzgoje in neformalnega in priložnostnega učenja aktivnega državljanstva ter program Mladi v akciji kot program EU, ki mladim omogoča izvajanje lastnih mednarodnih učnih projektov v kontekstu mladinskega dela.

Več o programu si lahko ogledate na spletni strani Mladinstivala: www.mva.si/mladinstival/ , svojo udeležbo pa lahko potrdite na Facebook strani dogodka: https://www.facebook.com/events/465956263472943/.

Razprava o programu ''Erasmus for all'', Ljubljanski grad, 31. maj 2013 ob 11h

Ali veste…

•kakšna bo prihodnost programa Mladi v akciji v naslednjem finančnem okviru EU za 2014-2020?
•kakšen je trenuten predlog programa ''Erasmus for all'', ki bo vključeval dosedanja programa Mladi v akciji in Vseživljenjsko učenje?
•kakšne bodo možnosti sofinanciranja in podpore projektom mladinskega dela tudi v prihodnje?

Mladinska mreža MaMa vas v okviru projekta Mreža NVO mladinskega dela vabi na Razpravo o programu ''Erasmus for all''!

Initiates file downloadVabilo na razpravo


II. USPOSABLJANJA


Mednarodno usposabljanje "Outdoor brings more!", 18-24 August 2013, Bohinj, Slovenija

Usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem in voditeljem, ki želijo izboljšati svoje kompetence na področju uporabe (športnih) aktivnosti na prostem pri delu z mladimi, še posebej na temo participacije in aktivnega državljanstva v projektih mladinskih izmenjav v okviru programa Mladi v akciji.

Rok za prijavo je 1. junij 2013!

Initiates file downloadRazpis

Usposabljanje "GET IN NET", 9.-14. julij 2013, Predeal, Romunija

Romunska nacionalna agencija programa Mladi v akciji v sodelovanju s podpornim centrom SALTO Participation organizira usposabljanje, s katerim želi izboljšati mednarodno sodelovanje in postopno povečati kvaliteto transnacionalnih mladinskih pobud. Osrednja tema usposabljanja bo mladinsko učenje podjetništva.

Rok za prijavo je 27. maj 2013!

Initiates file downloadRazpis (v slovenskem jeziku)
Opens external link in new windowRazpis in prijava (v angleškem jeziku)
Initiates file downloadProšnja za dodelitev dotacije (v slovenskem jeziku)
Initiates file downloadSplošna priloga k sporazumu o dotaciji (v slovenskem jeziku)


Usposabljanje "European Citizenship in youth work", 23.-29. september, Velika Britanija

Britanska Nacionalna agencija programa Mladi v akciji in SALTO Training & Cooperation RC organizirata usposabljanje na temo evropskega državljanstva. Namen usposabljanja je profesionalni razvoj mladinskih delavcev in mladinskih vodij s širitvijo kritičnega razumevanja evropskega državljanstva, s preučevanjem in preizkušanjem njegovega potenciala ter omogočanje prepoznave evropskega državljanstva in njegovega vključevanja v mladinsko delo.