VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Tujina 03.06.2013
Elektronske iskrice programa Mladi v akciji 04/6/2013
05.06.2013, , VELIKA BRITANIJA
Program nudi podporo za evropske in mednarodne mladinske projekte,
ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje.
V programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti.

In kaj imamo mladi tokrat v akciji?

  • USPOSABLJANJE "LET'S GET OUT", 19.-25. AVGUST 2013, LATVIJA
  • USPOSABLJANJE "EUROPEAN CITIZENSHIP IN YOUTH WORK", 23.-29. SEPTEMBER 2013, VELIKA BRITANIJA
  • DELAVNICA ZA POMOČ PRI PRIPRAVI IZRAZA INTERESA (EI) ZA ORGANIZACIJE, KI ŽELIJO PRIPRAVITI ALI PODALJŠATI AKREDITACIJO ZA IZVAJANJE PROJEKTOV EVS

Vsi razpisi so na voljo tudi na www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi !


Usposabljanje "Let's get out", 19.-25. 8. 2013, Latvija

Latvijska nacionalna agencija programa Mladi v akciji v sodelovanju s podpornim centrom SALTO Inclusion organizira usposabljanje s katerim želi pokazati mladinskim in socialnim delavcem, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi, različne aktivnosti na prostem, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu.

POMEMBNO: Zaželjeno je, da se usposabljanja udeležita dve osebi kot ekipa in sicer: ena odrasla oseba (mladinski delavec, socialni delavec) ter ena mlada oseba (med 16. in 25. letom starosti).

Initiates file downloadRazpis (v slovenskem jeziku)
Opens external link in new windowRazpis in prijava (v angleškem jeziku)
Initiates file downloadProšnja za dodelitev dotacije (v slovenskem jeziku)
Initiates file downloadSplošna priloga k sporazumu o dotaciji (v slovenskem jeziku)


Usposabljanje "European Citizenship in youth work", 23.-29. september, Velika Britanija

Britanska Nacionalna agencija programa Mladi v akciji in SALTO Training & Cooperation RC organizirata usposabljanje na temo evropskega državljanstva. Namen usposabljanja je profesionalni razvoj mladinskih delavcev in mladinskih vodij s širitvijo kritičnega razumevanja evropskega državljanstva, s preučevanjem in preizkušanjem njegovega potenciala ter omogočanje prepoznave evropskega državljanstva in njegovega vključevanja v mladinsko delo.

Rok za prijavo je 9. junij 2013!

Razpis (v slovenskem jeziku)
Opens external link in new windowRazpis in prijava (v angleškem jeziku)
Initiates file downloadProšnja za dodelitev dotacije (v slovenskem jeziku)
Initiates file downloadSplošna priloga k sporazumu o dotaciji (v slovenskem jeziku)


Delavnica za pomoč pri pripravi Izraza interesa (EI) za organizacije, ki želijo pridobiti ali podaljšati akreditacijo za izvajanje projektov Evropske prostovoljne službe v okviru programa Mladi v akciji

EVS = Evropska prostovoljna služba oz. European Voluntary Service Akcija 2.1 programa Mladi v akciji (MvA)

Ali želite spoznati osnovne koncepte Evropske prostovoljne službe?
Se pripravljate na pridobitev akreditacije za izvajanje EVS projektov?
Nameravate podaljšati vašo akreditacijo?
Je v vaši akreditirani EVS organizaciji nedavno prišlo do zamenjave ključnih oseb, ki izvajajo projekte EVS?

Nacionalna agencija programa Mladi v akciji pripravlja delavnico za pomoč pri pripravi Izraza interesa (EI = Expression of Interest), s katerim organizacija pridobi akreditacijo za sodelovanje v projektih Evropske prostovoljne službe v okviru programa Mladi v akciji. Namen delavnice je organizacijam omogočiti, da podrobneje spoznajo akcijo EVS, se kvalitetno pripravijo na izpolnjevanje Izraza interesa ter posledično spodbuditi višjo kakovost EVS projektov, tako pošiljajočih kot gostiteljskih.

Delavnica bo potekala v Ljubljani, v sredo, 3. julija 2013, od 12. do predvidoma 16. urev prostorih Nacionalne agencije programa MvA (Dunajska 22, stavba Slovenijales, desno dvigalo, 10. nadstropje).

Udeležba je močno priporočena vsem organizacijam, ki želijo na novo pridobiti akreditacijo ali le-to podaljšati, ter organizacijam, ki so v procesu pridobivanja EVS akreditacije, pa so bile pozvane k dopolnitvam predloženega Izraza interesa.

V okviru priprav na pridobitev akreditacije vam močno priporočamo, da preučite naslednje dokumente:

- Osnovni dokument o programu MvA ter akciji 2.1 je Vodnik po programu Mladi v akciji, dostopen na: http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/1_MLADI_V_AKCIJI/0_Info_o_programu/Vodnik_po_programu_MvA_2013.pdf , kjer so opredeljeni sestavni elementi in koncepti programa ter akcije 2.1 - EVS.

- EVS Accreditation Guidelines, dostopen na: ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/supporting-documents-european-voluntary-service_en.htm . Osnovni dokument, ki opisuje postopek ter opredeljuje nekatere vsebinske zahteve v procesu pridobivanja akreditacije.

- European Voluntary Service Charter oziroma EVS Listina, ki je objavljena v Vodniku po programu MvA, veljaven od 1. januarja 2013, na strani 73.

Kot delovno gradivo udeleženci s seboj prinesite kratke osnutke za aktivnosti, ki jih načrtujete izvajati v okviru EVS projektov.

Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov natasa.zebovec@mva.si .

Rok za prijavo je 1. julij 2013!