VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 20.08.2013
...za mladinske organizaci​je
20.08.2013, , Slovenija


Opis: cid:image009.png@01CD9B2A.476E6000

13LMIT za mladinske

Sodelovanja


Zavod Voluntariat išče mladinskega vodjo za izmenjavo v Makedoniji

V Makedoniji bo med 5. in 14.11.2013 potekala mladinska izmenjava Youth for Outdoor Inclusion. Voluntariat išče mladinskega vodjo, ki bo mlade iz Slovenije spremljal na izmenjavi in pred tem sodeloval še na pripravljalnem srečanju v Makedoniji, ki bo potekalo med 7. in 9. 9.2013. Rok prijave do 23. 8. 2013!

Opis: cid:image014.jpg@01CD9B2A.476E6000

Mednarodno usposabljanje “The melting iceberg - Learn to swim in the sea of diversity and ambiguity”

Mednarodno usposabljanje za trenerje, fasilitatorje in mladinske delavce, ki bodo skozi raziskovalno učno potovanje kritično ocenili svoje razumevanje in uporabo medkulturnega učenja ter spoznali nove pristope in koncepte na področju neformalnega učenja. Usposabljanje bo potekalo od 20. do 25. 10. 2013 v Avstriji. Rok prijave je 13. 9. 2013!

Delavnice za pomoč prijaviteljem pred zadnjim prijavnim rokom programa Mladi v akciji ter YOUTHPASS

Približuje se zadnji prijavni rok programa Mladi v akciji. Nacionalna agencija za potencialne prijavitelje v prvem tednu septembra pripravlja delavnice, ki bodo prijaviteljem v pomoč pri prijavi projektov. Delavnice bodo potekale 3., 4. in 5. 9. 2013 v pritličju stavbe Slovenijales na Dunajski 22. Rok prijave je 28. 8. 2013!

Seminar za vzpostavljanje partnerstev i-YES (innovation - Youth Employment Seminar)

Seminar je namenjen predstavnikom organizacij, ki izvajajo projekte na temo zaposljivosti mladih in tistim, ki spodbujajo in podpirajo stike med mladimi in delodajalci. Seminar bo potekal od 16. do 20. 10. 2013 v Španiji. Rok prijave je 4. 9. 2013!

Seminar za vzpostavljanje partnerstev Work in progress

Danska nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira seminar za vzpostavljanje partnerstev za izvedbo mladinskih izmenjav, s poudarkom na temah zaposljivosti in podjetništva mladih. Seminar bo potekal od 20. do 24. 11. 2013 na Danskem. Rok prijave je 30. 9. 2013!

Mednarodno usposabljanje “Contrib-Uth-tion reloaded - The value of active participation”

Španska Nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira usposabljanje na temo aktivne participacija mladih, kot ene izmed stalnih tem v evropski družbi in stalne prednostne naloge programa Mladi v akciji. Usposabljanje bo potekalo v Španiji od 10. do 17. 11. 2013 in je namenjeno tistim, ki bi radi postali aktivni in imeli vpliv na družbo. Rok prijave je 8. 9. 2013!


Mednarodno usposabljanje “Coach 2 Coach”

Usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem, mladinskim voditeljem in mladim, ki izvajajo projekte v okviru programa Mladi v akciji. Glavna tema usposabljanja bo, kako lahko inštruktorji povečajo participacijo v mladinskih projektih. Usposabljanje bo potekalo na Nizozemskem od 14. do 20. 10. 2013. Rok prijave je 2. 9. 2013!

Mednarodno usposabljanje »European Citizenship in Youth work«

Namen usposabljanja je profesionalni razvoj mladinskih delavcev in mladinskih vodij s širitvijo kritičnega razumevanja evropskega državljanstva, s preučevanjem in preizkušanjem njegovega potenciala ter omogočanje prepoznave evropskega državljanstva in njegovega vključevanja v mladinsko delo. Usposabljanje bo potekalo od 9. do 15. 12. 2013 v Bolgariji. Rok prijave je 8. 9. 2013!

Mednarodno usposabljanje »BiTriMulti«

Namen BiTriMulti usposabljanja je ponuditi mladinskim delavcem mednarodno učno izkušnjo in omogočiti razvoj njihovih kompetenc za izvedbo kvalitetne mladinske izmenjave. Usposabljanje bo potekalo od 4. do 8. 12. 2013 v Veliki Britaniji. Rok za prijavo je 8. 9. 2013!

Mednarodno usposabljanje “RLB Removing linguistic barriers”

Španska nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira usposabljanje, namenjeno izboljšanju komunikacijskih spretnosti v angleščini za razvoj mladinskih projektov v okviru programa Mladi v akciji. Usposabljanje bo potekalo od 3. do 9. 11. 2013 v Španiji. Rok prijave je 15. 9. 2013!

Uporabni viri


Evropska mreža za promocijo zdravja v mladinskih organizacijah

Nova platforma, katere namen je ustvariti mednarodno mrežo za promocijo zdravja v mladinskih organizacijah. Namenjena je osebam, ki želijo izmenjati ideje, izkušnje, znanja in projekte.

Poletne novice Evropske pisarne Eurodesk

V poletnih novicah Evropska pisarna Eurodesk opisuje aktivnosti, ki jih je izvajala v zadnje pol leta, vključno s kampanjo right2move in predstavitvijo novega Evropskega mladinskega portala v okviru Evropskega tedna mladih in prihajajočih aktivnosti mreže.

Nagrade programa Mladi v akciji

V okviru Evropskega tedna mladih v Bruslju so bili predstavljeni tudi trije izstopajoči projekti Mladi v akciji. Od šestintridesetih projektov, predstavljenih v okviru tedna, so bili zmagovalci izbrani v treh kategorijah: mladinske izmenjave, evropska prostovoljna služba in usposabljanje in mreženje za mladinske delavce.

Publikaciji primerov dobrih praks projektov Mladi v akciji

Evropska komisija je izdala dve novi publikaciji, v kateri so predstavljene dobre prakse projektov, podprtih s strani programa Mladi v akciji. Projekti so bili podprti s strani programa Mladi v akciji, znotraj akcij mladinskih izmenjav, evropske prostovoljne službe in projektov usposabljanj in mreženja mladinskih delavcev.

e-NAMIG > za mladinske organizacije, 20. 08. 2013, št. MO 30/13

Članice: Društvo ŠKUC - Info ŠKUC , CSD Moste Polje - Svetovalnica Fužine , DIC Legebitra , KUD Anarhiv , Mladinsko informacijski center , Združenje Drogart , MKL - Knjižnica Otona Župančiča,Zavod MISSS ,Zavod MOBIN - Ej!KArtica .

L'MIT podpirata MOL-Urad za mladino in Urad RS za mladino.