VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 01.10.2013
EURODESK
16.01.2014, , SlovenijaEvropa je polna priložnosti - da jih lahko izkoristimo, potrebujemo
le prave informacije. Eurodesk, brezplačni infoservis Evropske komisije,
je namenjen tako mladim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem vsakdanjem delu
srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji.

  1. NOVICE
  2. AKTUALNI RAZPISI
  3. VIRI
  4. POVPRAŠEVANJA ZA ISKANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV

Novice

Evropski dogodek o socialnem podjetništvu »Social entrepreneurs: Have Your Say«, 16.-17. januar 2014, Strasbourg
Evropska komisija v partnerstvu z Evropskim ekonomskim in socialnim odborom v Strasbourgu od 16. do 17. januarja 2014 organizira evropski interaktivni dogodek na temo socialnega podjetništva in socialne ekonomije.

Dogodek predstavlja učno platformo, katere cilj je široka diseminacija informacij in znanj o dosedanjem razvoju in evropske udeležence spodbuditi k sodelovanju v nadaljnjih pobudah in akcijah.

Pristop konference bo udeležencem omogočal aktivno participacijo in delo v dveh dneh trajanja dogodka.

Več informacij je na voljo na:
http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/index_en.htm


Evropski parlament poziva države članice, naj zagotovijo več priložnosti za mlade Evropejce
Evropski parlament je pred kratkim podprl dve resoluciji, namenjeni povečevanju ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti mladih v Evropi. Evropski poslanci so zagovarjali stališče, da shema Zagotovil za mlade ni zadosti, da bi mladim omogočili zaposlitev.

Prva sprejeta resolucija, ki jo je sprejel Evropski parlament ima naslov »Soočanje z brezposelnostjo mladih: možni načini rešitve« poziva k ukrepom, ki bi omogočali lažji prehod od izobraževanja zaposlitvam in usposabljanju, naslov druge resolucije pa je »Implementacija Strategije EU za mlade 2011 - 2012« in poziva EU, da podpre pripravništva in vajeništva za mlade.

Ti dve resoluciji naj bi nadgradili trenutno Zagotovilo za mlade.

Vir in več informacij: http://intranet.youthforum.org/newsletters/node/76100


Spletna razprava o enotnem evropskem trgu
Med 23. septembrom in 23. oktobrom bo Evropska unija organizira spletno razpravo o izboljšanju enotnega trga, med voditelji in strokovnjaki EU ter državljani. Razprava bo potekala v 24 jezikih EU in bo osredotočena na štiri ključna področja: zaposlitev, socialne pravice, banke in e-poslovanje.

Evropska komisija zbira ideje in predloge o štirih področjih enotnega trga, ki vplivajo na vsakdanje življenje državljanov:
- Zaposlitev (23. - 25. september): Kako v EU lažje najti delo ali ustanoviti podjetje?
- Socialne pravice (30. september - 2. oktober): Katere dopolnitve socialnih pravic na področju pokojnin, zdravstva in javnih storitev potrebujemo?
- Banke (7. oktober - 9. oktober): Kako izboljšati zaščito osebnih bančnih depozitov? Kako preprečiti novo finančno krizo in kako zagotoviti, da bodo banke pravilno vlagale denar?
- E-poslovanje (14. oktober - 16. oktober): Kako preprosto prodajati, kupovati ali dostavljati izdelke preko spleta čez mejo? Koliko so podatki, ki jih delimo na družbenih omrežjih, zaščiteni?

Spletna razprava predstavlja interaktivno platformo in je namenjena razpravi o vaših predlogih ter upoštevanju zbranih predlogov pri oblikovanju novih politik EU na področju enotnega trga. Omogoča in spodbuja razpravo državljanov z drugimi državljani, podjetji, strokovnjaki, nevladnimi organizacijami ter visokimi predstavniki EU in nacionalnimi oblikovalci politik v 24 jezikih EU.

Televizijski kanal Euronews bo zbrane predloge v obliki povzetkov razprav predstavil visokim predstavnikom EU in predstavnikom civilne družbe. Izdano bo tudi končno poročilo, ki ga bo Evropska komisija upoštevala pri pripravi zakonodajnih predlogov v prihodnje.

Več informacij je na voljo na spletni strani dogodka:
http://www.yourideasforeurope.eu/sl

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji:
http://ec.europa.eu/slovenija/hp/2013-0918-mesecenotnegatrga_sl.htm


Nominiranci za nagrado Saharov
Znani so letošnji kandidati za nagrado Saharov, ki jo Evropski parlament vsako leto podeli posameznikom in skupinam, ki so se zavzemali za človekove pravice in svobodo govora.

Za nagrado Saharova so bili nominirani:
- pakistanska blogerka Malala Jusafzaj, ki so jo talibani zaradi njenega boja za pravico deklet do šolanja oktobra lani ustrelili v glavo;
- ameriški žvižgač Edward Snowden, ki je začasni azil našel v Rusiji;
- etiopska novinarja Reeyot Alemu in Eskinder Nega;
- trije beloruski politični zaporniki: vodja človekoljubne organizacije »Vjasna« Aleš Bjaljacki, nekdanji opozicijski predsedniški kandidat Mikalaj Statkevič in član mladinskega gibanja »Mlada fronta« Eduard Lobau;
- ruski politični zapornik Mihail Hodorkovski;
- CNN mirovni projekt: »Konec sodobnemu suženjstvu«
- medijska kampanja proti trgovanju z belim blagom in prisilnemu otroškemu delu;
- turški protestniki »Standing man«.

Odbor za zunanje zadeve in Pododbor za človekove pravice bosta 30. septembra glasovala o treh finalistih. Prejemnika nagrade Saharova bo 10. oktobra izbrala Konferenca predsednikov, nagrada pa bo podeljena 20. novembra v Strasbourgu.

Več informacij je na voljo na:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html?id=DROI00001

Vir: Informacijska pisarna Evropskega parlamenta


Posvetovanje »Delo me zaposluje! Pravica evropskih državljanov do dela in zaposlitve«
V okviru projekta EU si ti, ki poteka ob Evropskem letu državljanov, bo potekal javni regionalni posvet na teme pravic evropskih državljanov in državljank.

6. oktobra v Evropi obeležujemo evropski dan zaposlovanja, zato bo v ospredju pravica do dela in zaposlovanja. S strokovnjaki, predstavniki civilnodružbenih in izobraževalnih institucij ter odločevalci bo v središču tema prihodnosti dela in zaposlovanja v Evropski uniji. Na posvetu bodo predstavljeni tudi programi in ukrepi s strani EU za spodbujanje zaposlovanja, kot je na primer Jamstvo za mlade in delodajalci s strani gospodarstva, nevladnega in javnega sektorja. Besedo boste dobili tudi vi, zato prav lepo vabljeni.

Posvet je namenjen vsem, ki iščejo delo ali še bodo stopili na trg delovne sile, zaposlenim in delodajalcem.

V razpravi lahko aktivno sodelujete že od 20. septembra preko spletnega posvetovanja. Vprašanja govorcem, svoja mnenja ali predloge lahko oddate na spletni strani www.eu-dogodki.si/forum.

Vir: EU dogodki

Več informacij je na voljo na:
www.eu-dogodki.si/sl/news/show/44/delo_me_zaposluje_pravica_evropskih_drzavljanov_do_dela_in_zaposlitve_.html


Aktualni razpisi

NATEČAJI

Fotografski natečaj Mobility in the Mind
Zveza Evropskih mladinskih kartic (EYCA) vabi mlade, da izrazijo svoje poglede na mobilnost mladih v Evropi!

Mobilnost mladih označuje odprtost in pripravljenost na nove (pre)izkušnje, spoznavanje ljudi in odkrivanje novih idej, predvsem pa pustolovsko raziskovanje življenjskih poti! Predstavi svoj pogled in objavi svojo avtorsko fotografijo s komentarjem, ki označuje tvojo izkušnjo, načrt ali sanje o mobilnosti!

Med prispelimi fotografijami bo izbranih 5 najboljših, ki bodo prejeli potovalni voucher za Hostelbookers v vrednosti 100€!

K sodelovanju vabljeni vsi imetniki Evropske mladinske kartice, če pa to še nisi, preveri kako postaneš in kakšne ugodnosti in možnosti se ti s tem odprejo!

Rok za prijavo je 31. oktober 2013!

Več informacij je na voljo na: www.eyca.org/galleries/upload

Vir: Ej!KArtica


Video natečaj Evropski razvojni dnevi 2013
Evropska komisija je pred Evropskimi razvojnimi dnevi razpisala video natečaj z naslovom “Glas mladih proti revščini: kaj lahko storiš za spremembe?” Mladi iz vsega sveta, stari od 13 do 24 let, ste vabljeni, da poveste svoje mnenje o svetovni revščini, tako da posnamete kratek video (krajši od 120 sekund), ki odgovarja na naslednje vprašanje: Kako bi se sami borili proti revščini?

Prijavitelji morajo posneti video v enem izmed petih uradnih jezikov natečaja; angleščini, francoščini, nemščini, portugalščini ali španščini, ga naložiti na YouTube in prepričati prijatelje, da glasujejo zanj. Video posnetki, ki niso oddani v angleščini, morajo vključevati prepis celotnega videa v angleščini.

Štirje zmagovalci natečaja bodo prejeli potovanje z vsemi pokritimi stroški v Bruselj, kjer se bodo lahko udeležili Evropskih razvojnih dni (26.-27. november 2013), kjer bodo video posnetki tudi predvajani in na voljo na spletni strani.

Zmagovalci bodo določeni na podlagi najvišjega števila glasov na Facebooku.

Rok za oddajo video posnetkov je 1. november 2013!

Vse podrobnosti so na voljo na: edd13.eudevdays.eu/stakeholders /video-contest


Nagrada Mednarodnega prometnega foruma “Mladi raziskovalec leta 2014”
Raziskovalci, stari manj kot 35 let, ki so izvajali svoje raziskave v instituciji, na univerzi ali svetovalnem podjetju v državi članici Mednarodnega prometnega foruma, so vabljeni, da oddajo svojo raziskavo, ki predstavlja prispevek k raziskavam o prometu na temo “promet v spreminjajočem se svetu”.

Raziskave lahko analizirajo katerikoli vidik povezav med prometnim sektorjem in spreminjajočim se gospodarskim, socialnim ali sociološke, zgodovinskem, geografskem, demografskem in političnem kontekstom.

Najboljši avtorji bodo nagrajeni z nagrado v višini 5000 evrov in bodo tudi povabljeni k sodelovanju na podelitvi nagrad, ki bo potekala v Leipzigu v Nemčiji v času Mednarodnega prometnega foruma, ki bo potekal od 21. do 23. maja 2014.

Rok za prijavo je 7. februar 2014!

Več informacij je na voljo na:
www.internationaltransportforum.org/2014/pdf/YRA2014call.pdf www.internationaltransportforum.org/2014/pdf/yra2014form.doc www.internationaltransportforum.org/2014/Awards/yra.html


USPOSABLJANJA ZA MLADINSKE DELAVCE

Usposabljanje “Together we learn-Together we stop discrimination«, 24.-30. november 2013, Luksemburg
Namen usposabljanja je usposobiti mladinske voditelje za fasilitacijo delavnic, ki se nanašajo na teme raznolikosti, večkulturnosti, antidiskriminacije in socialnih sprememb.

Cilji usposabljanja so:
- Razviti zavedanje in razumevanje posameznikove kulturne identitete
- Razviti sposobnosti za učinkovito delo v različnih okoljih
- Prepoznati sfere vpliva v vsakodnevnem življenju
- Identificirati osebne in skupnosti ukrepe za spremembe

Usposabljanja se lahko udeležijo mladi, stari od 18 do 30 let, iz Belgije, Estonije, Nemčije, Luksemburga, Poljske, Romunije in Slovenije.

Rok za prijavo je 30. september 2013!

Več informacij o usposabljanju je na voljo na:
https://docs.google.com/file/d/0B0bqxdd6J9ioSHFKemNERmxYUzQ/edit?pli=1


Usposabljanje “EYE-World-Video-HEART”, 22.-30. oktober 2013, Aghveran, Armenija
Usposabljanje je namenjeno razvoju kompetenc mladinskih delavcev/voditeljev pri uporabi orodij za diseminacijo rezultatov projektov, večji ustvarjalnosti in zagotavljanju vidnosti projektov Mladi v akciji. Na usposabljanju bomo s strokovnjaki izvajali praktične vaje na različne teme.

Rok za prijavo je 7. oktober 2013!
Več informacij je na voljo na: www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eye-world-video-heart.3870/


Mednarodno usposabljanje Challenging Locality, 9.-14. december 2013, Poljska
Mednarodno usposabljanje, ki bo spodbudilo mlade k aktivni participaciji, na podlagi katere bodo s spremembami v lokalni skupnosti, prispevali k boljšemu življenju, povezanosti in sodelovanju njenih članov.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Rok za prijavo je 7. oktober 2013!

Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek


Viri

Učna mobilnost in neformalno učenje v evropskem kontekstu: politike, pristopi in primeri
Publikacija o učni mobilnosti je skupen projekt Sveta Evrope in Evropske komisije in ponuja akademske, znanstvene, politične in praktične tekste za vse deležnike na področju mladine, mladinske voditelje, mladinske delavce, odločevalce, raziskovalce, … Namen publikacije je prispevati k dialogu in sodelovanju med relevantnimi akterji na področju mladinskega dela in k razpravi o bodočem razvoju in namenu shem mobilnosti za mlade ter njihovih rezultatov.
http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-partnership/publications/YNB/YKB17_Text.pdf

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2781


Iskanje zaposlitve v Evropi - vodič za iskalce zaposlitve 2013
Čeprav samo 3 % Evropejcev živi in dela v drugi državi članici EU, čedalje več ljudi prepoznava koristi pridobivanja profesionalnih izkušenj v drugi evropski državi. Namen tega vodnika je ponuditi nasvete, kako poiskati zaposlitev v tujini in iskalce zaposlitve popeljati preko potrebnih korakov. Vodnik bo na voljo v tiskani obliki v vseh uradnih jezikih EU, kot tudi v islandskem in norveškem jeziku.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10413&langId=en


Evropska večjezična platform o zdravju
Health4Youth je pobuda, namenjena izobraževanje in podpori mladim Evropejcem pri sprejemanju zdravih odločitev in povečevanju zavedanja o zdravju. Spletne stran Health4Youth bo omogočila mladim, da se med seboj povezujejo in ocenijo informacije ter prispevke o zdravju, prehrani, športu in drugih temah.
http://beta.iValueHealth.NET


Portal Graduateland
Karierni portal za študente in diplomante. Ponuja zaposlitve, pripravništva in programme za diplomante.
Opens external link in new windowhttp://graduateland.com


Spletni portal Young Digital o uporabi digitalnih raziskav med otroci in mladimi
Young Digital je vir za kogarkoli, ki ga zanima uporaba digitalnih medijev za raziskave, posvetovanja ali aktivnosti, ki spodbujajo participacijo za mlade in otroke. Vsebuje informacije, nasvete, primere, študije, video in predstavitve o tem, kako so lahko digitalni mediji uporabljeni v raziskavah.
http://www.youngdigital.netPovpraševanja za iskanje projektnih partnerjev

EVS projekt v Bolgariji “Friendship in box”
Organizacija iz Bolgarije, ki sodeluje tudi z drugimi organizacijami, kot so dnevni center za invalidne otroke, dnevni center za starejše občane, išče EVS prostovoljca za obdobje od 2. oktobra do 31. maja 2014.

Projekti se bodo osredotočali predvsem na strpnost in raziskovanje razlik med generacijami in spremembami v načinih sprejemanje ljudi z invalidnostmi. Prostovoljci bodo izdajali časopis na te teme, igrali pa bodo vloge fotografov, piscev, urednikov ..

Za več informacij pišite na: mslavova@ydcma.org

EURODESK SLOVENIJA, ZAVOD MOVIT NA MLADINA, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 430 47 48, Faks: 01 430 47 49, E-pošta:
info@eurodesk.si , Spletna stran: www.eurodesk.si , Skype: skype:eurodesksi

To sporočilo ste prejeli, ker ste prijavljeni na poštni seznam Eurodeska. Če se želite odjaviti, lahko to storite s povezavo, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu ob prijavi. Če te povezave nimate, nam pošljite sporočilo na
info@eurodesk.si , v polje Zadeva (Subject) pa vpišite ODJAVA. Najlepša hvala.

Elektronske novice so na voljo tudi na spletni strani
www.eurodesk.si/ogledalo/publikacije , kjer se lahko nanje tudi naročite. Objavljene informacije so izključno informativne narave. Pri nadaljnjem posredovanju teh informacij vas prosimo, da navedete vir!