VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 28.11.2013
Odziv predstavnikov mladih na Program Jamstvo za mlade
28.11.2013, , Slovenija


Sporočilo prilagamo tudi v priponki.

*****************************

Ljubljana, 28. novembra 2013

Kontakt: Tea Jarc,

predsednica Mladinskega sveta Slovenije

m: 041 262 390

e: tea.jarc@mss.si

sporočilo medijem

Odziv predstavnikov mladih na Program Jamstvo za mlade

Velja pozdraviti, da je Program Jamstvo za mlade prvi korak v smeri povezovanja različnih resorjev z namenom večanja zaposljivosti in preprečevanja socialne izključenosti mladih. A žal ugotovimo, da je prav medresorska neusklajenost ali pomanjkanje tvornega sodelovanja s strani nekaterih ministrstev botrovala temu, da bo potrebno dokument še dodelati in popraviti. Poudarjamo, da mora Program Jamstvo za mlade mladim omogočiti ne samo možnost in priložnost za zaposlitev, ampak tudi zagotoviti, da bo ta dostojna in varna. Žal, v tej fazi ne moremo reči, da je dokument končan ali pa da ga popolnoma podpiramo. Na dokument se bomo zato ustrezno odzvali tudi v času javne razprave. Ob tem pozivamo vse mlade, mladinske organizacije, organizacije za mlade in druge zainteresirane, da sodelujejo v javni razpravi o Programu Jamstvo za mlade in pomagajo izboljšati dokument.

Pričakovanja mladih od Programa Jamstvo za mlade so upravičeno visoka. Vrsta funkcionarjev, od predsednice vlade navzdol, je v razpravah o problematiki brezposelnosti mladih izpostavljala pomembnost tega dokumenta. Tudi predstavniki mladih smo z optimizmom vstopili v usklajevanja glede vsebine Programa.

Zadovoljni smo, da se problematiko zaposlovanja mladih s Programom Jamstvo za mlade končno želi naslavljati celostno. Od začetka leta smo skozi številne sestanke uspeli prepričati odločevalce, da moramo biti pri naslavljanju problema brezposelnosti mladih ambiciozni v namenih in ciljih, kot tudi pri predlaganju konkretnih rešitev, ki jih bo država ponudila mladim. Program Jamstvo za mlade to ambicioznost odraža predvsem z dolgoročnimi usmeritvami in cilji, ki kažejo na to, da njegov namen ni zgolj gašenje požara na področju brezposelnosti mladih. Tisto kar nas skrbi pa je nedodelanost nekaterih predlaganih konkretnih ukrepov.

Iskreno, pričakovali smo več. Če bi vsa ministrstva pri nastanku Programa sodelovala z enako vnemo in zavzetostjo kot je to počelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bi Program Jamstvo za mlade verjetno dosegel tudi naša visoka pričakovanja. Predstavniki mladih obžalujemo, da je bil pri nastajanju Programa Jamstvo za mlade prisoten princip vrtičkarstva. Razlogi zakaj je temu tako, nas ne zanimajo. Skrbijo in tičejo pa se nas posledice, ki jih takšna ravnanja povzročajo.

Takšno neodgovorno ravnanje nekaterih ministrstev se odraža v nekonsistentnosti in podvajanju določenih ukrepov in splošni medresorske neusklajenosti Programa Jamstvo za mlade. Celostno gledano to seveda vpliva na verodostojnost celotnega dokumenta, kaže pa tudi na bistvene razlike med ministrstvi v razumevanju resnosti in obsega problematike brezposelnosti mladih. Ob tem se sprašujemo ali bo takšen odnos vplival tudi na izvajanje Programa Jamstvo za mlade.

Vsebinsko gledano velja izpostaviti, da je večina ukrepov, ki jih zajema program, poenotenih glede starosti ciljne skupine, kar pomeni, da naslavlja vse mlade, stare do 29 let. Prav tako pozdravljamo poskus vzpostavitve enotne platforme, ki združuje vse ukrepe za zaposlovanje mladih s področja vseživljenjske karierne orientacije, povezuje ukrepe za spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja od katerih ločuje ukrepe za ustvarjanje spodbudnega okolja za podjetništvo. Program prav tako povezuje izobraževalne vsebine s potrebami trga dela in s praktičnim usposabljanjem.

Predstavniki mladih ocenjujemo, da smo v fazi usklajevanja z ministrstvi dosegli maksimum, zato je skrajni čas, da gre dokument v javno razpravo. Žal ne moremo reči, da je dokument končan ali pa da ga popolnoma podpiramo. Poudarjamo, da mora Program Jamstvo za mlade mladim omogočiti, ne samo možnost in priložnost za zaposlitev, ampak tudi zagotoviti, da bo ta dostojna in varna. Tem načelom bomo sledili tudi v fazi javne razprave v kateri bomo ponovno predlagali dopolnitve in ukrepe, ki bodo po našem mnenju izboljšala dokument in mladim zagotovila pogoje za hitrejšo osamosvojitev.

Pozivamo vse mlade, mladinske organizacije, organizacije za mlade in druge zainteresirane, da sodelujejo v javni razpravi o Programu Jamstvo za mlade in ga pomagajo izboljšati. Verjamemo, da je rezultat lahko in mora biti boljši.