VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 23.01.2014
predavanje ,pitanje prašičev
28.01.2014, , Črenšovci

sejna soba Občine Črenšovci,Ulica Prekmurske čete 20,9232 Črenšovci, 9.00,KOP-ST-predavanje,pitanje prašičev,Ukrep dobro počutje živali v prašičireji,preventiva v prireji prašičev pitancev,pomen in vloga krožkov v prašičireji.