VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 03.02.2014
RAZPISI IN PRILOŽNOSTI ZA NVO
03.02.2014, , slovenija

Se vam sporočilo ne prikaže pravilno? Kliknite za ogled obvestilnika na spletni strani. header 3. februar 2014 št. 05/15 title Vabimo vas na februarske delavnice, ki bodo posvečene pisanju projektnih prijav in pridobivanju novih finančnih virov - Usposabljanje na temo pridobivanja sredstev in pisanja projektnih prijav (25. 2., 4. in 13. 3. 2014) Tridnevno usposabljanje se na eni strani posveča znanjem o tem, kako dobro idejo razviti v konkreten projekt z realnimi možnostmi za uspeh, po drugi strani pa obravnavi razpisov in njihovih zahtev. Rezultat je konkretna projektna vloga za razpis, pisana na kožo organizaciji in njenemu programu, ob tem pa še spoznavanje dobrih praks, obvladovanje izpolnjevanja množice razpisnih obrazcev, uporaba besed, ki prepričajo razpisno komisijo, in mnoge druge pomembne podrobnosti. Več informacij in prijava - Finančna podpora mednarodnih fundacij za projekte s področja filantropije (13. 2. 2014) Na delavnici bodo predstaviljene nekatere od številnih mednarodnih fundacij, ki podpirajo aktivnosti na področju razvoja filantropije, prostovoljstva ter humanitarnih aktivnosti tako na nacionalni ravni kot v okviru sodelovanja z državami izven Evrope. Predavateljica bo udeležencem na voljo pri identifikaciji najprimernejšega vira, pri razvoju projektne ideje ter pri njenemu preoblikovanju v razpisni jezik. Več informacij in prijava - Pridobivanje donatorskih in sponzorskih sredstev (26. in 28. 2. 2014) Delavnica je namenjena vsem, ki želijo bolje spoznati metode in načine pridobivanja sredstev s strani posameznikov in podjetij ter trženju svojih izdelkov, storitev in znanj. Na delavnici boste spoznali, kako pomnožiti vire financiranja in zmanjšati tveganja enostranskega financiranja. Pridobili boste znanja s področja načrtovanja aktivnosti nagovarjanja donatorjev in sponzorjev, posebna pozornost bo namenjena tudi vpeljavi pridobivanja sredstev (fundrasinga) v strateški načrt organizacije ter praktičnim namigom. Več informacij in prijava Trening: Dober vodja. Razvoj in nadgradnja temeljnih voditeljskih veščin Vabimo vas na brezplačni intenzivni trening, katerega namen je nadgraditi znanja in veščine voditeljstva – kompetence, ki sodelavce kot posameznike in moštvo motivirajo, povežejo, povečajo njihovo učinkovitost in pripravljenost prevzeti odgovornosti. Predstavljene bodo rešitve in usmeritve, ki povečujejo uspešnost, pri tem pa bo poudarek na razvoju veščin skozi koristne praktične vaje (igre vlog). Pomemben del delavnice bo posvečen še diagnosticiranju stanja, saj samo to omogoča resnično reševanje voditeljskih izzivov. Več informacij in prijava V tej številki: Novo v CNVOS Splošno Okolje Sociala Človekove pravice Mladi Kultura Zdravje in šport rounded Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/05/14 - Program Erasmus+: Sodelovanje s civilno družbo Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je zagotoviti strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam (ENGOs) in vseevropskim mrežam, ki delujejo na področjih izobraževanja in usposabljanja ali mladih in se zavzemajo za enega ali več od splošnih ciljev, opredeljenih v besedilu razpisa. Več » Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v Občini Zagorje ob Savi Več » Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2014 Več » Javni razpis za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto 2014 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj, katerih povezovanje je širšega pomena za kmetijstvo in podeželje. Več » Javni razpis za podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2014 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, informiranja in usposabljanja podeželskega prebivalstva na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov. Več » Javni razpis za tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za leto 2014 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, informiranja in usposabljanja podeželskega prebivalstva na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES. Več » Javni razpis za dodeljevanje pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2014 Več » Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2014 Več » Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec v letu 2014 Več » Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva za odrasle osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju Predmet koncesije je: - socialno varstvena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (storitev A), – socialno varstvena storitev institucionalnega varstva za upravičence storitve A (storitev B). Več » Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje Več » Javni razpis za sofinanciranje programov na področjih: A) Socialnega varstva B) Zdravstvenega varstva,ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki Več » European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Ecuador V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepiti vloge civilne družbe pri spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih reform, pri podpiranju mirne sprave skupinskih interesov ter pri krepitvi politične udeležbe in zastopanosti v Ekvadorju. Več » Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2014 Več » Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Velenje Več » Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2014 Več » Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2014 Več » Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki Več » Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji Predmet razpisa je financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 35. in 36. člena 3. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2014 do 2016, ki jih bo v letu 2014 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva za pripadnike nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji. Več » Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2014 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih izdaje knjig, izdaje revij, bralne kulture, literarnih prireditev, mednarodnega sodelovanj, delovnih štipendij in rezidenčnih štipendij v tujini. Več » Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2014 ter za čas trajanja študijskega leta 2014/2015 Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji, ki se bodo začeli izvajati v letu 2014 in bodo dokončani ter izpolnjene vse pogodbene obveznosti najkasneje do 30.10.2015. Namen sofinanciranja kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji je izobraževanje na področju filmske kulture in izvajanje filmskih vzgojnih programov. Več » Javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo Kulturna žepnina za samozaposlene v kulturi je namenjena spodbujanju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi, omogočanju samostojnega poklicnega opravljanja kulturnih dejavnosti, zboljšanju pogojev delovanja samozaposlenih v kulturi, zviševanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, razvoju kulturnih trgov na vseh področjih umetnosti in večanju dostopnosti kulturnih dobrin, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne kulturne in umetniške produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih, večji mobilnosti samozaposlenih in zmanjšanju števila nezaposlenih v kulturi ter razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi, s katerim se ohranja in spodbuja samozaposlovanje na področju kulture. Več » Javni poziv za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2014 Več » Javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2014–2015 sofinancirala Mestna občina Maribor Več » Javni razpis za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki Več » Razpis za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2014 Več » Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki Več » Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2014 Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije: – za zavarovane osebe s paraplegijo, – za zavarovane osebe s paralizo, – za zavarovane osebe z multiplo sklerozo, – za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, – za zavarovane osebe s cerebralno paralizo, – za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze, – za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo, – za otroke s celiakijo. Več » Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2014 Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni. Več » Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014 Več » Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava Več » footer-top Februar 2014 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Objava prispevka Z e-novicami vas redno seznanjamo z aktualnim dogajanjem v nevladnem sektorju doma in po svetu, z najnovejšimi informacijami s področja pridobivanja nepovratnih sredstev ter s ponudbo izobraževanj za nevladne organizacije. V njih boste našli vedno nove vsebine, ki jih lahko sooblikujete tudi vi. Informacije o aktivnostih vaše organizacije lahko objavite prek spletne strani cNVOs.info, lahko pa nam jih posredujete tudi na novice@cnvos.si in z veseljem jih bomo objavili za vas. Za vse informacije, pomoč in vprašanja smo na voljo na novice@cnvos.si, veseli pa bomo tudi vaših komentarjev, mnenj in predlogov za izboljšavo naših storitev. Kontakt CNVOS Povšetova 37 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: (+386 1) 542 14 22 Faks: (+386 1) 542 14 24 e-mail: novice@cnvos.si www.cnvos.si www.razpisi.info www.cnvos.info facebook footer-top To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na naše brezplačne e-novice. Če sporočil ne želite več prejemati, se lahko odjavite tukaj. footer-top