VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 23.05.2014
Fwd: Najava dogodka in vabilo: 2. seminar iz "Demistifikacija konoplje" - Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija
06.06.2014, , Ljubljana

Spoštovani, glede na trenutno aktualnost konoplje v Sloveniji in v svetu ter njenih potencialov v prihodnosti in v okviru dejavnosti zmanjševanja škode na področju drog v društvu »ONEJ-Društvo prekmurske pobude« pripravljamo drugi seminar cikla Demistifikacija konoplje - Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija z mednarodno udeležbo, ki bo v petek, 6. junija 2014 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na seminarju Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija z mednarodno udeležbo bodo nekatere strokovne avtoritete s tega področja slovenskim strokovnjakom in javnosti predstavile prakse in učinke prohibicije in regulacije konoplje v Evropi (Nizozemska, Portugalska, Španija...) in po svetu (ZDA, Urugvaj...). Za organizacijo strokovno-izobraževalnih javnih dogodkov cikla Demistifikacija konoplje z mednarodno udeležbo smo se odločili iz več razlogov, najpomembnejši pa so: aktualni dogodki v zvezi s Predlogom zakona o konoplji, Simpozij o medicinski uporabi kanabinoidov (SEEA, 5. in 6. februarja 2014 v Cankarjevem domu), februarska javna razprava o predlogu zakona o konoplji v slovenskem parlamentu in iz teh dogodkov izhajajoča spoznanja, ki kažejo na pomanjkljivo znanje in vedenje strokovnjakov ter javnosti o tej tematiki pri nas. Prve popolne legalizacije konoplje v različnih državah, kot sta npr. Urugvaj in Kolorado (ZDA), pa pričajo, da se odnos do konoplje po svetu spreminja. Vsaj 18 zveznih držav ZDA se pospešeno pripravlja na spremembo politike do te vsestranske rastline, ki jo je slovenska (zdravstvena) politika uvrstila v prvo skupino prepovedanih drog, kamor spadajo rastline in snovi, ki so za zdravje ljudi zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se v medicini ne uporabljajo. Posledično pa so vsi uporabniki penalizirani oz. kriminalizirani. Nameni in cilji Seminarja o uporabi konoplje v medicini, ki smo ga pripravili 29. marca 2014, v veliki dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani, seminarja Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija, kakor tudi vseh bodočih, ki jih bomo v okviru cikla Demistifikacija konoplje pripravili v prihajajočih mesecih, so predvsem v pridobivanju novih znanj s tega področja, tako za pravne in medicinske kakor tudi ostale strokovnjake, politične akterje in tudi širšo javnost v Sloveniji. Prakse in učinke prohibicije in regulacije konoplje v različnih državah sveta bodo na dogodku iz cikla Demistifikacija konoplje - Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija v petek, 6. junija 2014 na Pravni fakulteti v Ljubljani predstavili: ñ Dr. Frederik Polak, psihiater (Nizozemska) ñ Jorge Roque, pravnik (Portugalska) ñ Dr. José Carlos Bouso, klinični psiholog, doktor farmakologije (Španija) ñ Joshua Daniel Kappel, pravnik, (Kolorado, ZDA) ñ Dr. Bojan Dobovšek, pravnik (Slovenija) Prepričani smo, da bomo z organizacijo strokovno-izobraževalnih javnih dogodkov cikla Demistifikacija konoplje in še posebej seminarja Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija, prispevali k večjemu vedenju o praksah in učinkih prohibicije in regulacije konoplje v Republiki Sloveniji ter olajšali tudi sprejemanje političnih odločitev o tem, saj domačih raziskav, na katere bi se pri tem lahko opirali, zaradi trenutne zakonodaje in razvrstitve konoplje v prvo skupino prepovedanih drog ni. Ob tem dogodku se nam ponuja tudi izjemna priložnost večdnevne izmenjave znanj, sodelovanja in mreženja slovenskih tako pravnih ter medicinskih kakor tudi ostalih strokovnjakov in političnih odločevalcev s povabljenimi predavatelji. Več o dogodku Demistifikacija konoplje - Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija v prilogah in na: http://onej.info https://www.facebook.com/onej.drustvo Naprošamo Vas, da o dogodku Demistifikacija konoplje - Konoplja in pravo: prohibicija vs. regulacija z mednarodno udeležbo, ki bo v petek, 6. junija 2014 na Pravni fakulteti v Ljubljani obvestite svoje bralce, poslušalce in gledalce. Za društvo ONEJ: Zdravko Pravdič - Pec onej.info@gmail.com GSM +386 (0)70 398 734 TEL + 386 (0)2 544 91 08 -- ONEJ - Društvo prekmurske pobude ONEJ - Asscociation of Prekmurje Initiative http://onej.infoonej.info@gmail.com Št. prilog: 3