VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Ljutomer 27.09.2014
"ZA" 1 - ZA LISTO MLADIH, volimo jih !
, Območje občine Ljutomer, 5.oktobra 2014

1

LISTA MLADIH

Predstavnik LISTE MLADIH: Stanislav Hunjadi - Striček

Nosilke LISTE MLADIH po volilnih enotah:

Nina Stegmüller, Anita Potočnik, Monika Simončič

DRAGI VOLILCI IN VOLILKE, APELIRAMO NA VAS, DA SE MASOVNO UDELEŽITE LETOŠNJIH LOKALNIH VOLITEV (5. oktobra 2014) IN SE PRI GLASOVANJU ODLOČITE PO SVOJEM NAJBOLJŠEM PREPRIČANJU… SEVEDA SE LEPO PRIPOROČAMO PRAV ZA VAŠ CENJENI GLAS, DA BI LAŽJE URESNIČEVALI SPODNJE ZAVEZE !

»LISTA MLADIH« SOGLASNO PODPIRA KANDIDATURO MAG. OLGE KARBA, ZA ŽUPANJO OBČINE LJUTOMER ( 1 ) !

Hvala za zaupanje !

V bodočem občinskem svetu Občine Ljutomer v obdobju 2014 - 2018 bomo v slučaju izvolitve kandidatke - kandidati LISTE MLADIH uresničevali :

- Spodbujali uspešno delo in prijetno ustvarjalno ozračje ter sodelovanje in s tem maksimalno mobilizacijo vseh svetnikov, neposrednega občinskega vodstva, občinske uprave, zainteresiranih občanov in organizacij vključno z obema našima državnima poslancema, ki bo prineslo več evropskih in državnih finančnih sredstev v Prlekijo.

- Spodbujanje okolja za obrtniško - podjetniško ter trajnostno kmetijsko udejstvovanje z možnostjo preživljanja celotnih družin tudi na manjših kmetijah, s posebnim poudarkom na zaposlovanju vseh potencialnih aktivnih iskalcev zaposlitve.

- Spodbujanje socialnega podjetništva na vseh z zakonom predvidenih področjih in posledično zaposlovanje socialno ogroženih, posameznikov z manj priložnostmi, samohranilk, invalidov ter mladih.

- Pomoč in povečanje vlaganj v že uveljavljene civilne iniciative, socialne programe (zavetišče za mlade žrtve nasilja, brezdomce, javna kuhinja) in v že obstoječo mladinsko infrastrukturo.

- Resnično in pristno medgeneracijsko sodelovanje, vključno z zaposlovanjem mladih in s tem nadaljnje polnjenje prazne pokojninsko invalidske ter zdravstvene blagajne kar bo omogočalo realno nadaljnje izplačevanje pravičnih in zasluženih pokojnin vsem upokojencem.

- Spodbujanje vključenosti občanov v javne zadeve z razvojem optimalne njihove mobilnosti, brezplačnega informiranja ter svetovanja in pravno administrativne pomoči občanom. Organiziranje brezplačnih neformalnih oblik izobraževanja za pridobivanje praktičnih izkušenj in znanj za občane na za njih pomembnih področij in s tem širjenje obzorij možnega pozitivnega udejstvovanja. Zavzemanje za prav vsakega občana, ki bo seveda želel tovrstne pomoči.

- Vlaganje v infrastrukturo vključno z IKT - informacijsko komunikacijsko tehnologijo, optični kabel do vsakega gospodinjstva oziroma pravnega subjekta.

- Spodbujanje prostovoljstva, razvoja NVO (društev) na različnih vsebinskih področjih.

Kandidatke in kandidati LISTE MLADIH za člane občinskega sveta:

I. Volilna enota: LISTA MLADIH - Nina Stegmüller in skupina volivcev:Nina Stegmüller, magistrica psihologije;. Branko Makovec, animator - moderator; Sandra Dvanajščak, turistični tehnik; Gregor Črvič, električar - kmetijski proizvajalec; Olivija Senčar, administratorka; Blaž Magdič, elektrotehnik-računalničar; Samo Janežič, gimnazijski maturant; Ksendi Škrjanec, šivilja; Davor Predan, elektrotehnik.

II. Volilna enota: LISTA MLADIH - Anita Potočnik in skupina volivcev:Anita Potočnik, animatorka - moderatorka; Darko Kolarič, elektrotehnik - vodja delovne skupine; Aljaž Novak, gastronomski tehnik; Sara Medvar, gimnazijka 4. letnik GFML; Anita Pavličič, gostinski tehnik; Stanko Brunčič, avtoprevoznik; Mitja Mihorič, strojni tehnik.

III. Volilna enota: LISTA MLADIH - Monika Simončič in skupina volivcev: Monika Simončič, animatorka - moderatorka; Marko Šalamon, animator - moderator; Vesna Pintarič, konfekcijska modelarka; Boštjan Žerdin, zidar; Aleksander Aupič, delavec.

Naročnik: Civilna pobuda občank in občanov živečih na območju Občine Ljutomer - nestrankarska, neodvisna LISTA MLADIH. E-mail: listamladih2014@gmail.com

https://www.facebook.com/listamladih