VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Ljutomer 21.11.2014
AMBULANTA NA KUBIK
, MCP-PC NVO, Spodnji Kamenščak-VABLJENI!

Zavetišče za brezdomce se predstavlja

Trenutno edino delujoče zavetišče za brezdomce v Pomurju, ki deluje v Murski Soboti se bo predstavilo na javnem dogodku,kateri se bo odvijal v petek,21. novembra s pričetkom ob 18. uri na sedežu MCP-PC NVO,socialnega podjetja na Spodnjem Kamenščaku 23 pri Ljutomeru. Dogodka se bo udeležilo okrog 15 uporabnikov zavetišča vključno s strokovni delavci in usposobljenimi laičnih sodelavci pod vodstvom voditeljice zavetišča, gospe Polonce Felincijan, univ.dipl.soc.del. Prireditev v partnerstvu organizirajo Občina Ljutomer, prleški mladinski-pokrajinski center NVO, Mladinski svet Ljutomer in Mozaik-društvo za socialno vključevanje. Izvedena pa bo tudi dramska uprizoritev igre Ambulanta na kubik, ki predstavlja lep primer krepitve socialne kulture. Po predstavitvi in igri bo prijateljsko druženje s pogostitvijo med obiskovalci in izvajalci dogodka. Organizatorji vabijo, da si prireditev ogledate, vstopnine ni. V ljutomerski lokalni skupnosti zainteresirani dejavniki razmišljajo,po besedah občinske svetnice Nine Stegmüller, mag. psih. , da bi v obdobju naslednjih štirih let tudi v Prlekiji vzpostavili delovanje zavetišča za brezdomce ter delovanje javne kuhinje, kjer bi dnevno lahko prejeti topel obrok vsi, ki jih je trenutna situacija potisnila na rob preživetja in si le tega sicer ne morejo privoščiti. V imenu Občine Ljutomer bo zbrane nagovoril zaradi bolezenske odsotnosti županje mag. Olge Karba, pooblaščeni občinski svetnik Boro Zemljak.