VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 09.02.2015
RAZPISI IN PRILOŽNOSTI za NVO
31.12.2015, , Slovenija + Tujina

Se vam sporočilo ne prikaže pravilno? Kliknite za ogled obvestilnika na spletni strani. header 9. februar 2015 št. 06/15 title »Povezujemo že 13 let. Že več kot 700 vas je. CNVOS – nacionalna mreža nevladnih organizacij.« Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana Več » Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana Več » Javni razpis za sofinanciranje tistih dejavnosti, ki niso predmet drugih javnih razpisov v Občini Zagorje ob Savi Več » Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij v Občini Zagorje ob Savi Več » Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Zagorje ob Savi Več » V tej številki: Splošno Okolje Sociala Človekove pravice Mladi Kultura Razvojno sodelovanje Zdravje in šport rounded CNVOS: ABC prava za nevladne organizacije - nujna pravna znanja za vsako NVO Več kot deset let izkušenj in neposrednega dela z nevladnim sektorjem je združenih v delavnicah ABC prava za NVO, s katerimi boste v treh srečanjih osvojili najpomembnejša osnovna pravna znanja. Pravni strokovnjak CNVOS vam bo predstavil najpomembnejše zakonske okvirje upravljanja nevladnih organizacij, pravne vidike pridobivanja virov ter pravne vidike sklepanja pogodb s sodelavci. Vabljeni! Več informacij in prijava » CNVOS: ABC vodenja projektov Za uspešno delovanje organizacije ni pomembno le, da pridobi sredstva za izvajanje svojih projektov, ampak morda še bolj, da projekte uspešno izvede. Na delavnici boste s pomočjo predavateljice z več kot desetletnimi izkušnjami na področju vodenja projektov in pridobivanja sredstev spoznali vse, kar nevladna organizacija potrebuje na poti od projektne ideje do zadnje pike zaključnega poročila. Vabljeni! Več informacij in prijava » Javno naročilo: DCI – Instrument podpore EU za Globalno zavezništvo o podnebnih spremembah+ Več » Javno naročilo: DCI – Instrument tehnične pomoči EU za pobudo „Biotska raznovrstnost za življenje“ (B4Life) Več » Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi Več » Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi Več » Četrto tekmovanje socialnih inovacij Inštituta EIB Namen tekmovanja je podpreti generacijo inovativnih zamisli ter prepoznati in nagraditi priložnosti, ki obetajo pomembne družbene koristi ali kažejo na najboljšo prakso z otipljivimi, prilagodljivimi izidi. Od uvedbe nagrade za posebno kategorijo v letu 2013 je dodatna pozornost vsako leto namenjena posebnemu področju. V letu 2015 bo nagrada za posebno kategorijo podeljena projektom na področju enakih možnosti s posebnim poudarkom na invalidih. Več » Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v Občini Zagorje ob Savi Več » European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR): Country-Based Support Schemes - Mongolia V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov, ki prispevajo h krepitvi vladavine prava, zaščiti človekovih pravic ranljivih družbenih skupin ter spodbujanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Mongoliji. Več » European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR) - Cameroon V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja na področju krepitve demkratičnih procesov, političnega dialoga in participacije državljanov v Kamerunu. Več » European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Country-Based Support Schemes - Laos V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti lokalnih organizacij civilne družbe za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Laosu. Več » European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Country Based Support Scheme - Kyrgyzstan V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih reform v Kirgizistanu, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na: preprečevanje mučenja in drugih oblik krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (sklop 1), spodbujanje temeljnih pravic in boj proti diskriminaciji (sklop 2). Več » European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Country Based Support Scheme - Trinidad and Tobago V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih reform v Republiki Trinidad in Tobago, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na odpravo smrtne kazni, spodbujanje enakosti med spoloma ter spodbujanje pravic LGBTI oseb. Več » Razpis za izvedbo nacionalnih usposabljanj na področju izobraževanja za človekove pravice Oddelek Sveta Evrope za mladino vabi nevladne mladinske organizacije, mreže in druge mladinske strukture k prijavam na poziv za izvedbo nacionalnih usposabljanj na področju izobraževanja za človekove pravice za otroke in mlade v letu 2015. Več » Javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec Več » Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi Več » Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017 Predmet javnega razpisa je financiranje projektov na področju MRS in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v RS. Več » Capacity Development and Promotion of Diversity for Inclusive, Sustainable Growth in India V okviru tematskega programa o organizacijah civilne družbe (sklop 1) in lokalnih organih (sklop 2) v razvojnem procesu ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 3) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja vključujoče in trajnostne rasti v Indiji. Več » Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu, ki uveljavljajo sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu. Več » Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi Več » Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v Občini Zagorje ob Savi Več »