VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 02.03.2015
Civil Society Dialogue between EU and Turkey - IV - Environment Grant Scheme
25.05.2015, , Slovenija

Razpisuje: EuropeAid Civil Society Dialogue between EU and Turkey - IV - Environment Grant Scheme Program IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa 1.778.000 EUR Zneski in deleži financiranja Prijavite lahko projekte v vrednosti od 50.000 do 150.000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Domača stran https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424939583206&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136801 Datum objave na razpisi.info 26.02.2015 Rok prijave 25.05.2015 Trajanje projekta Od 10 do 15 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami z namenom medsebojne izmenjave znanj in izkušenj o okoljskih vprašanjih (ohranjanje narave, podnebne spremembe) v državah članicah in Turčiji. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU in Turčije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj eno organizacijo iz Turčije in najmanj eno organizacijo iz EU. Zainteresirani za projektno partnerstvo? Trenutno ni zainteresiranih organizacij. Za prijavo kot partner se morate prijaviti