VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 25.03.2015
Elektronske iskrice Erasmus+ Mladi v akciji 24/03/2015
25.03.2015, , Slovenija

In kaj imamo mladi tokrat v akciji? NOVICE •NA VOLJO SO OBRAZCI ZA DRUGI PRIJAVNI ROK •POMOČ PRIJAVITELJEM PRED DRUGIM PRIJAVNIM ROKOM •SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA (OLS - ONLINE LINGUISTIC SUPPORT) AKTUALNI RAZPISI •PRIDRUŽI SE PROJEKTU ZA MLADE NOVINARJE •POVABILO: EURODESK ŠIRI MREŽO PARTNERJEV •YOU(TH) CAN DO IT!, 7.-11. MAJ 2015, TALLIN, ESTONIJA •SOCIAL INCLUSION AND INTERCULTURAL LEARNING THROUGH SPORTS, 4.-8. MAJ 2015, CHAVES, PORTUGALSKA •FROM DIARY TO CERTIFICATE, 26.-31. MAJ 2015, BOLGARIJA •GROW UP YOUR EVS, 28.-31. MAJ 2015, ČEŠKA •TURNINC: A TURNING POINT TO INCLUSION, 20.-25. MAJ 2015, PORTUGALSKA •DREAM CATCHERS, 25.-30. MAJ 2015, LYON, FRANCIJA •YOUTH WORK IN LEBANON AND CULTURAL IDENTITIES: "DIVERSITY OF COMMUNITIES: RICHNESS OR?", 22.-27. JUNIJ 2015, LIBANON Na voljo so prijavni obrazci za drugi rok Obveščamo vas, da smo na spletni strani objavili Opens external link in new window prijavne obrazce za rok 30. april 2015 ter nov obrazec za akreditacijo. Obrazci so v angleškem jeziku, vendar jih lahko izpolnjujete tudi v slovenskem jeziku. Slovenskih obrazcev še ni, objavili jih bomo, takoj ko bodo na voljo. Pomoč prijaviteljem pred drugim prijavnim rokom Najlepša hvala vsem, ki ste nam v preteklem letu dali povratne informacije na naše delavnice pred prijavnimi roki. Glede na vaše odzive smo se odločili, da pred naslednjim prijavnim rokom preizkusimo spremenjen koncept podpore prijaviteljem, katerega namen je preprečiti nepotrebno ponavljanje vsebin, omogočiti več časa za odgovarjanje na vprašanja ter zagotoviti bolj usmerjeno podajanje vsebin. PROJEKTNA POSVETOVALNICA: Skupinsko svetovanje pred prijavnim rokom Kdaj: četrtek, 2. april 2015 ob 10:00 Kje: Ljubljana Namen posvetovalnice je: - razjasniti temelj programa Erasmus+: Mladi v akciji ter posameznega Ključnega ukrepa, - predstaviti in pojasniti merila za upravičenost, - odgovoriti na vprašanja v povezavi z vsebino vaših projektnih idej, - preveriti ustreznost vaših projektnih idej z nameni in cilji posameznega ukrepa. Predviden čas trajanja je 10:00-12:30. ZADNJI KORAKI: Pomoč pri izpolnjevanju prijavnega obrazca Kdaj: četrtek in petek, 16. in 17. april 2015 Kje: Ljubljana Namen srečanja je: - razjasniti zahteve posameznega vprašanja v prijavnem obrazcu, - opozoriti na posebnosti prijavnega obrazca, - opozoriti na morebitne dosedanje tehnične zaplete pri izpolnjevanju in oddaji. Pozor: Delavnica NI namenjena predstavitvi posamezne akcije oz. ukrepa in NE BO nudila odgovorov na vsebinska vprašanja v povezavi z vašimi projektnimi idejami. Od udeležencev se pričakuje, da poznajo osnove akcij, v katere prijavljajo svoje projekte. Priporočamo, da s seboj prinesete ustrezni prijavni obrazec. Trajanje posamezne delavnice bo predvidoma 1 uro, in sicer: Četrtek, 16. april: 10:00 Mladinske izmenjave 12:00 Evropska prostovoljna služba 14:00 Mobilnost mladinskih delavcev Petek 17. april: 10:00 Strateška partnerstva 12:00 Strukturirani dialog mladih in političnih odločevalcev PRIJAVI SE! PROJEKTNA POSVETOVALNICA: Opens external link in new windowhttp://goo.gl/forms/D8VVJ1JR4g - rok za prijavo je 30. marec 2015. ZADNJI KORAKI: Opens external link in new windowhttp://goo.gl/forms/hx1V1QT8IO - rok za prijavo je 13. april 2015. Spletna jezikovna podpora (OLS – Online Linguistic Support) Oglejte si promocijski Opens external link in new windowfilmček o spletni jezikovni podpori! Prostovoljci EVS, ki se bodo udeležili Evropske prostovoljne službe v trajanju dveh mesecev ali dlje, so pred odhodom ali med aktivnostjo upravičeni do jezikovne podpore, ki jo lahko v obliki spletnega učenja ali pa klasičnega tečaja zagotovi organizacija gostiteljica v lokalnem okolju , kjer poteka prostovoljna služba. Spletna jezikovna podpora (OLS) je zaenkrat na voljo v naslednjih jezikih: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina in nizozemščina. Spletno učenje je sestavljeno iz začetnega spletnega preverjanja, spletnega učenja in končnega preverjanja, s katerim prostovoljec preveri svoj napredek v jeziku, katerega je izpopolnjeval. Primarno je spletno učenje namenjeno prostovoljcem EVS, ki opravljajo službo v državah, kjer je materni jezik eden izmed zgoraj naštetih (npr. slovenski prostovoljec EVS v Belgiji). Izjemoma pa je možno tudi spletno učenje enega izmed naštetih jezikov v državi, kjer to niso uradni jeziki, a je to delovni jezik na projektu (npr. turški prostovoljec EVS v Sloveniji). OLS je dostopna na Opens external link in new windowhttp://erasmusplusols.eu/. Nekoliko podrobnejša navodila pa najdete na naši strani v rubriki Opens external link in new windowPodpora za EVS. Pridruži se projektu za mlade novinarje Si star od 18 do 30 let? Te zanima novinarstvo, predvsem spletno novinarstvo? Bi rad drugim mladim predstavljal prispevke o temah pomembnih za njih? Bi rad dobil praktične izkušnje in objave? Prijavi se na Eurodeskov projekt za mlade novinarje! Čakajo te usposabljanje, praktične vaje, objave na Evropskem mladinskem portalu, priročnik za mlade novinarje, možnost udeležbe na mednarodnem usposabljanju za mlade novinarje in še več. Rok za prijavo je podaljšan na 27. marec 2015! Initiates file downloadRazpis in prijavnica Povabilo: Eurodesk širi mrežo partnerjev Celotno povabilo je na voljo Initiates file downloadtukaj. Prijavnico lahko izpolnete Opens external link in new windowtukaj. Rok za prijavo je podaljšan na 27. marec 2015! Mednarodno usposabljanje You(th) can do it!, 7.-11. maj 2015, Tallin, Estonija V okviru Erasmus+ mladinskih projektov je pogosto zelo težko zagotoviti aktivno participacijo mladih skozi ves čas trajanja projekta. Po drugi strani pa tudi vodenje učnega procesa v okviru projekta lahko predstavlja velik izziv. Mednarodno usposabljanje bo predstavilo udeležencem različna orodja, ki jim bodo lahko pomagala pri aktivni participaciji in neformalnemu učenju mladih med izvajanjem mladinskih projektov. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. Rok za prijavo je 25. marec 2015! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodno usposabljanje Social inclusion and intercultural learning through sports, 4.-8. maj 2015, Chaves, Portugalska Šport je nov podprogram programa Erasmus+ in predstavlja eno izmed možnosti, s katero lahko izboljšamo udejstvovanje mladih ter spodbudimo njihovo socialno vključevanje. Namen aktivnosti je predstaviti šport kot orodje za promocijo medkulturnega učenja, socialnega razvoja ter vključevanja. Udeleženci bodo imeli tudi možnost izmenjave dobrih praks. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. Rok za prijavo je 26. marec 2015! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodni seminar From diary to certificate, 26.-31. maj 2015, Bolgarija Osrednji namen mednarodnega seminarja je zapolniti vrzel med pridobljenim znanjem tekom projekta ter opisom pridobljenih kompetenc v potrdilu Youthpass. Udeležencem bodo predstavljene nove ideje in orodja za predstavitev vrednosti Youthpassa, ki ga lahko ima za mlade, npr. pri vstopu na trg delovne sile. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. Rok za prijavo je 30. marec 2015! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodno usposabljanje Grow up your EVS, 28.-31. maj 2015, Češka Mednarodno usposabljanje je namenjeno koordinatorjem EVS projektov. Osrednje teme usposabljanja bodo glavni elementi EVS projekta: vodenje, postavitev učnih ciljev projekta, načrtovanje aktivnosti, razdelitev nalog, evalvacija. Udeleženci se bodo seznanili tudi z načini vodenja prostovoljca skozi njegovo učno izkušnjo v EVS projektu in krepitve lastnih veščin kot vodja projekta. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. Rok za prijavo je 31. marec 2015! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodno usposabljanje TurnINC: A turning point to inclusion, 20.-25 maj 2015, Portugalska Že nekaj let sta vključevanje in aktivna participacija mladih z manj priložnostmi prioriteti evropskih mladinskih programov. Prav tako je že veliko mednarodnih projektov pokazalo, da je sodelovanje mladih z manj priložnosti v mednarodnih aktivnostih pomenilo prelomno točko pozitivnih sprememb v njihovem življenju. Mednarodno usposabljanje je namenjeno predstavitvi izzivov, ki jih lahko ima sodelovanje mladih z manj priložnostmi v evropskih aktivnostih, težavam s katerimi se lahko srečajo mladinski delavci, pri vključevanju mladih z manj priložnostmi v mednarodne projekte ter predstavitvi programa Erasmus+ Mladi v akciji kot orodju za promocijo socialnega vključevanja mladih z manj priložnostmi. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. Rok za prijavo je 6. april 2015! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodno usposabljanje Dream Catchers, 25.-30. maj 2015, Lyon, Francija Mednarodno usposabljanje je namenjeno podpori mladinskim oz. socialnim delavcem pri krepitvi njihovih kompetenc, s katerimi bodo spodbudili mlade z manj priložnostmi, da bodo le-ti sledili svojim sanjam in vizijam ter našli mesto v družbi. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. Rok za prijavo je 10. april 2015! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Youth work in Lebanon and cultural identities: »Diversity of Communities: Richness or?«, 22.-27. junij 2015, Libanon V okviru študijskega obiska bodo udeleženci imeli priložnost spoznati institucionalni in politični okvir mladinskega dela ter različne pristope in možnosti za udejstvovanje mladih v Libanonu. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. Rok za prijavo je 24. april 2015! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek MOVIT, Ljubljana, Nacionalna agencija programa Erasmus+, poglavje Mladina, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Telefon: 01/430 47 47, Faks: 01/430 47 49, E-pošta: info@mva.si, Spletna stran: www.mva.si To sporočilo ste prejeli, ker ste prijavljeni na poštni seznam E+ MVA. Če se želite odjaviti, lahko to storite s povezavo, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu ob prijavi. Če te povezave nimate, nam pošljite sporočilo na info@mva.si, v polje Zadeva (Subject) pa vpišite ODJAVA. Najlepša hvala.