VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 30.03.2015
RAZPISI IN PRILOŽNOSTI za NVO
31.12.2015, , slovenija+tujina

RAZPISI IN PRILOŽNOSTI za NVO 30. marec 2015 | št. 13/15 SPLOŠNO Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2016–2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2016-2017 na vseh področjih znanosti. Prednostno se bo financiralo prijave, ki se osredotočajo na trajnostno rabo virov v gorskih območjih. Več Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2015 Z razpisom želi TZS pomagati turističnim društvom Slovenije pri realizaciji prireditev, ki povezujejo dediščino, naravne vrednote in doživetja ter bistveno prispevajo h kakovostni, celoviti in privlačni turistični ponudbi. Več Javni razpis za podporo izvajanju nalog univerzitetnih inkubatorjev v letu 2015 Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev univerzitetnim inkubatorjem, z namenom izvajanja informiranja, svetovanja in mentoriranja nosilcem podjetniške zamisli. Več Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev iz proračuna Mestne občine Velenje Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015. Več Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica Sofinancirali se bodo naslednji programi: astronomija, avtomobilizem, letalstvo, modelarstvo, motociklizem, padalstvo, potapljaštvo, radioamaterstvo, rezbarstvo. Več Okvirno naročilo storitev za izvedbo študij v podporo evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in mladine Komisija bo na podlagi tega javnega razpisa podpisala okvirne pogodbe s ponovnim odpiranjem konkurence, kar ji bo omogočilo, da naroči študije na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Več OKOLJE Javno naročilo: Možnosti prostorskega načrtovanja za zaščito in upravljanje omrežja Natura 2000 Splošna naloga naročila je prispevati k boljšemu razumevanju, kako lahko prostorsko načrtovanje podpira izpolnjevanje ciljev omrežja Natura 2000 in tako prispeva k zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti in obnovitvi ekosistemskih storitev. Več SOCIALA European Social Innovation Competition Evropska komisija je 23. marca objavila natečaj za najboljše socialne inovacije za leto 2015. Tema letošnjega natečaja je »novi načini za rast«. Tri najboljše ideje bodo nagrajene s finančno podporo v višini 50.000 EUR. Več Support for social dialogue - Call for Proposals VP/2015/001 Generalni direktorat Komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za zbiranje predlogov v okviru postavke »odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog«. Več Information and training measures for workers' organisations - Call for Proposals VP/2015/002 Generalni direktorat Komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za zbiranje predlogov v okviru postavke »ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije«. Več Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica Sofinancirali se bodo naslednji programi in projekti: programi in projekti, namenjeni invalidom in bolnikom; humanitarni in socialni programi in projekti; drugi socialni programi in projekti. Več ČLOVEKOVE PRAVICE European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Country-based Support Schemes - Russia Razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij in zagovornikov človekovih pravic za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja človekovih pravic in demokratičnih reform v Rusiji. Več European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR): Supporting civil society to protect the rights of prisoners - Zambia Razpis je namenjen spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih reform v Zambiji, pri čemer je razpis osredotočen na zaščito pravic zapornikov. Več European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR) - Guatemala Razpis je namenjen spodbujanju političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic ter zaščiti zagovornikov človekovih pravic v Gvatemali. Več Javno naročilo: Poslovni primer raznolikosti za podjetja, mesta in regije s poudarkom na spolni usmerjenosti in spolni identiteti Generalni direktorat Komisije za pravosodje in potrošnike je objavil javno naročilo za: izdelavo publikacije o poslovnem primeru za vključevanje LGBTI v podjetja; izdelavo publikacije o koristih raznolikosti LGBTI za mesta in regije; raziskovanje gospodarskega primera nediskriminacije in vključevanja LGBTI. Več MLADI Razpis DOS za sofinanciranje dijaških projektov 2015 Namen razpisa je sofinancirati projekte dijaških skupnosti srednjih šol, dijaških sekcij klubov, dijaških klubov, regionalnih dijaških skupnosti in drugih dijaških in mladinskih organizacij, v katerih sodelujejo dijaki. Več Call for Intermediary Organisations of Erasmus for Young Entrepreneurs program V okviru programa Erasmus for Young Entrepreneurs je objavljen javni razpis, namenjen podpori in krepitvi že obstoječih mrež posredniških organizacij. Več Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica v letu 2015. Več KULTURA Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015. Več Javno naročilo: Sosedstvo OPEN – medijsko vozlišče Evropska komisija je objavila javno naročilo, v okviru katerega je treba vzpostaviti posebno medijsko vozlišče za zagotavljanje podpore novinarjem in medijskim strokovnjakom na območju sosedstva EU. Več RAZVOJNO SODELOVANJE Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah. Več DCI: Civil Society Organizations and Local Authorities in Development - Russia Razpis je namenjen krepitvi civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja demokratičnega vodenja in upravljanja, družbenega razvoja ter vključujoče in trajnostne rasti v Rusiji. Več DCI - Civil Society Organisations and Local Authorities: Dominican Republic Razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij (sklop 1) ter lokalnih oblasti (sklop 2) za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja demokratičnega vodenja in upravljanja ter vključujoče in trajnostne rasti v Dominikanski republiki, s poudarkom na najranljivejših in marginaliziranih skupinah prebivalstva. Več DCI - Civil Society Organisations and Local Authorities: Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development Processes in Indonesia Razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja politik in civilnega dialoga ter zmanjševanja revščine in spodbujanja trajnostnega razvoja v Indoneziji. Več European Instrument for Democracy and Human Rights, Civil Society Organisations and Local Authorities in Development - Cambodia V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter instrumenta za demokracijo in človekove pravice je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi civilnodružbenih organizacij ter lokalnih oblasti za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja demokratičnega vodenja, upravljanja in civilnega dialoga (sklop 1 in sklop 2) ter doseganju skupnih agend na področju zaščite človekovih pravic, spodbujanju demokratičnih reform in politične participacije ter zaščiti zagovornikov človekovih pravic (sklop 3) v Kambodži. Več Cultural Diplomacy Palestine Objavljen je javni razpis, katerega glavni namen je ozaveščanje javnosti o dejavnostih EU in njenih temeljnih vrednotah na Zahodnem bregu in območju Gaze s pomočjo kulturne diplomacije, sodelovanjem na večjih kulturnih dogodkih, festivalih ipd. Več ZDRAVJE IN ŠPORT Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2015 in 2016 Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za leti 2015 in 2016 s ključnim ciljem: zmanjšati število oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja in povečati prehod nezavarovanih oseb v javni zdravstveni sistem. Več Javni razpis za financiranje organizacije in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto 2015 Predmet razpisa je celotna organizacija in izvedba strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči na pred bolnišnični in bolnišnični ravni zdravstvene dejavnosti v obliki izobraževanja oziroma usposabljanja za zdravstvene delavce s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - kemijskih nesreč za leto 2015. Več