VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Ljubljana 06.07.2015
Fwd: RAZPISI IN PRILOŽNOSTI za NVO
06.07.2015, , Ljubljana

Se vam sporočilo ne prikaže pravilno? Kliknite za ogled obvestilnika na spletni strani. CNVOS logo CNVOS slogan header-bg RAZPISI IN PRILOŽNOSTI za NVO 06. julij 2015 | št. 25/15 SPLOŠNO Interreg Europe: first call for proposals 22. junija je bil objavljen prvi razpis v okviru programa medregionalnega sodelovanja Interreg Europe v programskem obdobju 2014-2020. Več Sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini Namen razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo gospodarstva. Več OKOLJE Horizon 2020: Mobility for Growth 2014-2015 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa Obzorje 2020 je objavljen javni razpis v okviru teme »pameten, okolju prijazen in integriran promet«, ki podpira dvig konkurenčnosti evropske transportne industrije in zagotavljanje transportnega sistema v Evropi, ki bo učinkovit z rabo virov, okoljsko prijazen in varen. Več Horizon 2020: Green Vehicles 2014-2015 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa Obzorje 2020 je objavljen javni razpis v okviru teme »pameten, okolju prijazen in integriran promet«, in sicer za področje pospeševanja razvoja in uporabe novih tehnologij in inovativnih rešitev za vozila. Več Dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v MOL Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2015. Več ČLOVEKOVE PRAVICE Justice Programme: Action grants to support projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime V okviru programa za pravosodje je objavljen razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov, ki prispevajo k boljši implementaciji evropske zakonodaje, ki se nanaša na pravice osumljencev ali obdolžencev pred in med sodnimi postopki. Več European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) - Moldova Razpis je namenjen spodbujanju človekovih pravic ter boju proti diskriminaciji v Moldaviji. Razpis je osredotočen na: enakost med spoloma in pravice žensk; pravice oseb v psihiatričnih ustanovah; etnične manjšine. Več EU Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep pobratenja mest 2015 Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru sklopa 2 (demokratično delovanje in državljanska udeležba) objavila drugi razpis v letu 2015 za ukrep pobratenja mest. Več Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep Mreže mest 2015 Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru sklopa 2 (demokratično delovanje in državljanska udeležba) objavila drugi razpis v letu 2015 za ukrep Mreže mest. Več KULTURA Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev Namen sofinanciranja realizacije celovečernih prvencev je omogočanje realizacije filma režiserjem, ki še niso režirali celovečernega filma, so pa režirali vsaj eno avdiovizualno delo. Več Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih filmskih projektov Namen sofinanciranja realizacije filmskih projektov je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ne glede na njihovo trajanje. Več Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov Namen sofinanciranja razvoja filmskega projekta je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma. Več Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma Namen sofinanciranja razvoja scenarijev je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti na področju celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma. Več ASEF Creative Networks - 3rd Edition (2015-16) Asia-Europe Foundation (ASEF) objavlja 3. razpis za zbiranje predlogov za ustvarjalne mreže. Več Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe Asia-Europe Foundation (ASEF) objavlja 5. razpis za zbiranje predlogov za ustvarjalna srečanja. Več Nagrada EU za kulturno dediščino Europa Nostra: Poziv za zbiranje predlogov Europa Nostra je objavila poziv za zbiranje predlogov za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi. Več RAZVOJNO SODELOVANJE Support to in-country civil society actors in conflict prevention, peace-building, crisis preparedness - Afghanistan Razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju preprečevanja konfliktov in izgradnje miru v Afganistanu, pri čemer je tematsko osredotočen na spodbujanje sodelovanja žensk v mirovnih procesih ter procesih oblikovanja politik. Več Support to in-country civil society actors in conflict prevention, peace-building, crisis preparedness - Chad Razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju preprečevanja konfliktov in izgradnje miru v Čadu, pri čemer je tematsko osredotočen na spodbujanje zaposlovanja mladih. Več Justice, Security, Accountability and Transparency Project – Support to Civil Society Organization – Jamaica Razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju monitoringa oblikovanja politik in zagovorništva na Jamajki. Več DCI: Civil Society Organisations and Local Authorities in Development – Afghanistan Razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju monitoringa vladnih reform, spodbujanja demokratičnega vodenja in upravljanja na lokalni ravni ter opolnomočenja mladih za sodelovanje v postopkih odločanja. Več Building resilience through crisis prevention and post-crisis response strategy - Lebanon Cilj razpisa je izboljšati varnost preskrbe s hrano najbolj ranljivih družbenih skupin na v razpisu opredeljenih območjih v Libanonu. Več Support to the development of cinema, photography and visual art sectors – Ethiopia Javni razpis je namenjen spodbujanju družbeno-ekonomskega razvoja v Etiopiji s podporo kulturnemu sektorju. Več V tej številki 22 razpisov za NVO: SPLOŠNO OKOLJE ČLOVEKOVE PRAVICE EU KULTURA RAZVOJNO SODELOVANJE IZOBRAŽEVANJA Pridobivanje sredstev in uspešno pisanje projektnih prijav DATUM: 16., 23. in 30. 09. 2015 Predavateljica: Tina Michieli VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA Paleta možnosti zaposlovanja in dela v nevladnih organizacijah – od delovnega razmerja do prostovoljskega dela DATUM: Četrtek, 24. 9. 2015 Predavatelj: Matej Verbajs VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA VEČ IZOBRAŽEVANJ CNVOS Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Povšetova 37, 1000 Ljubljana | T: +386 1 542 14 22 | F: +386 1 542 14 24 | E: info@cnvos.si | W: cnvos.si To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na naše brezplačne e-novice. Če sporočil ne želite več prejemati, se lahko odjavite tukaj . MNZ ESS "Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga."