VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Ljutomer 03.04.2022
VABILO NA POMURSKO REGIJSKO POSVETOVANJE ZA PRIPRAVO RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA MLADINO
06.05.2022, , Spodnji Kamenščak 23

Vabilo na pomursko regijsko posvetovanje za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino Letošnje leto je evropsko leto mladih! Evropska komisija je leto 2022 posvetila vam mladim in tako postavila v ospredje pomen mladih in s tem tudi ponudila priložnost, da se sliši vaš glas. Bi sooblikoval_a prihodnost mladih v Sloveniji? Ali bi sodeloval_a pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o Nacionalnem programu za mladino? Si želiš, da bi bil tvoj glas slišan in bi prispeval spremembam v družbi? Vabimo te na pomursko regijsko posvetovanje za pripravo resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM), ki bo potekalo v petek, 6. maja 2022 s pričetkom ob 10. uri, v Mladinskem centru Prlekije, na Spodnjem Kamenščaku 23, 9240 Ljutomer. Zakaj? Temeljni cilj Resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM) je zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Gre za krovni dokument, v katerem so zajete glavne problematike mladih ter javno-politični ukrepi kot rešitve izzivov mladih. Posvetovanja in delavnice bodo potekala sproščeno po metodologiji svetovne kavarne, kjer boste na različnih postajah obravnavali določene tematike po principu proste razprave in viharjenja možganov. Vsaka izmed postaj bi pokrila eno izmed vsebin za mlade: – izobraževanje (formalno in neformalno-mladinski sektor), – zaposlovanje in podjetništvo, – bivanjske razmere mladih, – zdravje in dobro počutje (v širšem pomenu – tudi šport), – okolje in trajnost, – mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja, ter – kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji. Program posvetovanja: 10.00-10.30 “Prebijanje ledu”, spoznavanje med udeleženci Predstavitev namena dogodka, nagovor direkotorica Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores 10.30-11.00 Kako po priložnost v tujino? Predstavitev programa ERASMUS+ Mladi v akciji in Evropske solidarnostne enote za mlade Predstavitev področij Resolucije namenov in ciljev Urad RS za mladino ; 11.00-11.15 Odmor 11.15-11.55 Predstavitev metodologije svetovne kavarne in navodila udeležencem za delo po skupinah 1 .krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah) 2. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah) 11.55-12.05 Odmor 12.05-12.35 3. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah) 4. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah) 12.35-12.45 Odmor 12.45-13.30 Dialog z odločevalci – Urad RS za mladino, resorno ministrstvo 13.30-14.00 Refleksija, evalvacija in druženje Po uradnem delu sledi nastop mladinskega benda s pogostitvijo in druženjem. Rok za prijavo na posvetovanje je do 4. maja 2022 na Prijavni obrazec Vljudno vabljeni! Dogodek poteka v so organizaciji: • Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, URAD RS ZA MLADINO • Mladinski center Prlekije – Pokrajinski center NVO, so. p.; slovensko nacionalno združenje delujočo v javnem interesu • Mreža MaMa • NA Movit