VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 04.04.2008
FESTIVAL ustvaralnosti in inovativnosti v učenju
, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

Povabilo k sodelovanju

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v učenju predstavlja ključno usmeritev in pogoj za uvajanje želenih sprememb v Evropi. Inovativnost je eden od glavnih odgovorov na bistvena vprašanja o prihodnosti, izobraževanje pa predstavlja predpogoj za ustvarjanje evropskega inovacijskega prostora.

V okviru široko zastavljene inovacijske strategije Evropske skupnosti in slovenskega predsedovanja EU pripravlja Ministrstvo za šolstvo in šport Festival ustvarjalnosti in inovativnosti v učenju, ki bo od 21. do 23. maja 2008 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Urad RS za mladino, ki je aktivni partner pri pripravi dogodka, želi širši javnosti prikazati primere dobrih praks ustvarjalnosti in inovativnosti na področju neformalnih učenj, ki nastajajo med mladimi in v mladinskih organizacijah. Izbrane predstavitve bodo del sejemske celote, ki jo bodo sestavljali programi s področij predšolske vzgoje, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih sredin, fakultet ter posebej vabljenih vsebin s področij kulture in drugih.

S ciljem predstavitve ustvarjalnosti in inovativnosti v učenju vas vabimo, da se na naše povabilo odzovete ter prijavite katero od vsebin, za katero ste mnenja, da bi predstavljala pomemben prispevek k osrednjemu cilju festivala.

Oblika predstavitve vsebine je poljubna; interaktivna predstavitev, razstava, odrski nastop, posebej obravnavane bodo vsebine, ki so bile podprte iz katerih od evropskih skladov. Za predstavitev boste lahko uporabili brezplačni razstavni prostor s panoji, mizami, električnimi in internetnimi priključki ali odri za predstave in športne površine. Stroške prevoza, priprave predstavitev, prehrane in drugih morebitnih stroškov krijejo razstavljavci.

Pogoji za predstavitev:

- predlagatelj je pridobil sredstva na Javnem pozivu za sofinanciranje organizacij na področju mladinskega dela v letih 2007 ali 2008 Urada RS za mladino;

- predstavitev bo izvedena skladno z namenom in ciljem Festivala ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju.

Kriteriji za izbor:

- program vzpodbuja aktivno participacijo mladih v družbi na inovativen način;

- aktualnost in upoštevanje načel (medkulturni dialog, načela sodelovanja, soudeležba mladih z manj priložnostmi v družbi, strpnost in sprejemanje drugačnosti);

- ekonomičnost (prednost bodo imele organizirane skupine vsebin, mreže…);

- izvedljivost;

- atraktivnost.

Prijavnico za aktivno udeležbo na festivalu pošljite najkasneje do 10. aprila 2008 na naslov: Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov uradzamladino.mszs@gov.si . Obvestilo o izbiri za predstavitev boste prejeli do 20. aprila 2008.