VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 19.05.2008
KULTURA NA SPLETU
, Kongresni center Brdo

Vodja in sodelavec Pokrajinskega centra nevladnih organizacij-Mladinskega centra Prlekije( Regionalnega pomurskega multimedijskega in kulturnega centra), Rudi Stegmüller in Marjan Pintarič, se bosta udeležila na povabilo Ministrstva za kulturo mednarodne konference KULTURA NA SPLETU, ki poteka v okviru predsedovanja Republike Slovenije EU.

PROGRAM

konference Kultura na spletu

Kongresni center Brdo, Slovenija

5.- 7. junij 2008

Opis:

Namen konference Kultura na spletu je ugotoviti, kakšne vrste digitalnih kulturnih vsebin so že na razpolago za uporabo in ponovno uporabo v okolju WEB 2.0., v vseh sektorjih kulture, izobraževanju, vseživljenjskem učenju in kulturnem turizmu. V ospredju bodo vprašanja, kakšno je v tem trenutku stanje, kakšno je znanje in kakšne so izkušnje na področju interoperabilnosti med različnimi kulturnimi ustanovami, še posebej na nacionalni ravni, pa tudi kakšne so priložnosti, izzivi in ovire pri ustvarjanju, trajnem hranjenju in uporabi digitalnih kulturnih vsebin v multimedijskih centrih, muzejih, knjižnicah, arhivih in drugih kulturnih ustanovah.

Konference se bodo udeležili strokovnjaki s področja digitalnih kulturnih vsebin, predstavniki vladnih resorjev in drugi predstavniki interesnih skupin.

Več informacij na spletni strani:

http://www.ekultura.si/

Program konference:

Četrtek, 5. junij 2008

Prihodi in akreditacije udeležencev

Prevoz iz letališča Jože Pučnik Ljubljana v hotele

11.00

Tiskovna konferenca na Ministrstvu za kulturo RS

19.00

Prevoz udeležencev iz hotelov do Arboretuma Volčji potok

20.00 - 22.30

Sprejem in pogostitev v Arboretumu Volčji potok

Petek, 6. junij 2008

8.00

Prevoz udeležencev iz hotelov do Kongresnega centra Brdo

9.00 - 9.30

Otvoritev konferencev Kongresnem centru Brdo (dvorana Grandis)

Uvodni nagovori:

Dr. Jelka Pirkovič, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije

Jan Figel', Evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade

9.30 - 10:00

Odmor za kavo

10:00 - 12:00

Vsebinska sklopa 1 in 2

Sklop 1: Interoperabilnost kulturnih vsebin (dvorana Grandis)

Sklop 2: Ustvarjanje, hranjenje in uporaba spletnih kulturnih vsebin (dvorana Heros)

12:00 - 13:30

Kosilo v Hotelu Kokra, Brdo

13:30 - 15:30

Delavnica Minerva (dvorana Splendens)

15:30 - 16:00

Odmor za kavo

16.00 - 17.30

Delavnica Minerva(dvorana Splendens), nadaljevanje

17:30 - 18:00

Zaključno zasedanje(dvorana Grandis)

Xavier Troussard, vodja enote za kulturno politiko in medkulturni dialog, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo, Evropska komisija

Jelka Pirkovič, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije

19:00

Prevoz iz Kongresnega centra Brdo v hotele

20.00

Večerja v hotelih

Sobota, 7. junij 2008

9.00 - 13.00

Izlet v Lipico (fakultativno)

13.00

Prevoz udeležencev iz hotelov na letališče Jožeta PučnikaLjubljana

Podroben program konference:

Uvodno zasedanje:

Uvodni nagovori:

- Jelka Pirkovič, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije

- Jan Figel', Evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade

Sklop 1:

Interoperabilnost kulturnih vsebin

- nacionalne strategije digitalnih kulturnih vsebin
- nacionalni okviri za interoperabilnost
- spletna kulturna dediščina in kreativnost
- WEB 2.0 in kulturni portali
- novi izzivi večjezičnosti

Govorci:

Rossella Caffo
Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, Rim, Italija;

MICHAEL in MINERVA, Italija
Nacionalni okviri za interoperabilnost in »cross-domain« portali

Christophe Dessaux
Ministère de la culture et de la communication, Mission de la recherche et de la technologie, Francija;

MICHAEL, Culture Association, Francija
Povezovanje nacionalnih strategij v trans-evropske storitve

Franc J. Zakrajšek
Nacionalni predstavnik za digitalne kulturne vsebine, Ministrstvo za kulturo RS

Digitalne kulturne vsebine v prostoru in času

Carol Peters
Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione Pisa, Italija

Večjezični dostop do informacij o kulturni dediščini

Susan Hazan, New Media and Internet Office, Israel Museum, Jeruzalem, Izrael

Web 3.0?

Moderator: Rosella Caffo

Poročevalka: Špela Spanžel

Sklop 2:

Ustvarjanje, hranjenje in uporaba spletnih kulturnih vsebin

- multimedijske vsebine in multimedijski centri

- kulturne vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki
- muzeji, galerije in arhivi na spletu

- nacionalni centri za trajno hranjenje kulturnih vsebin

Govorci:

Monika Hagedorn-Saupe
Institut für Museumforshung, Berlin, Nemčija
Potrebe uporabnikov ter kakovost vsebine in storitev digitalne kulturne dediščine

David Dawson, Museums, Libraries and Archives Council (MLA), Velika Britanija
Digitalne kulturne vsebine za e-učenje

Peter Tomaž Dobrila, Multimedijski center Kibla, Slovenija
Digitalna umetnost

Zoran Krstulović, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani
dLib OnLine

Tomaž Pisanski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko

Moderator: Peter Tomaž Dobrila

Poročevalka: Barbara Vodopivec

Kosilo

Delavnica MinervaEC

Predstavitev delavnice in mreže MinervaEC (Rossella Caffo, MiBAC)

eContent+ program (Federico Milani, EC)

Delovni program MinervaEC (Antonella Fresa, MiBAC)

Študija o potrebah uporabnikov (Monika Hagedorn-Saupe, SPK)

Seznam nacionalnih zakonodaj za kulturne spletne strani (De Vecchis, MiBAC)

IPR smernice (Ciaran Clissmann / Giuliana De Francesco, MiBAC )

Delavnica MinervaEC (nadaljevanje)

Interoperabilnost (Stefanos Kollias)

Tehnične smernice v.2 (David Dawson, MLA)

3D dobre prakse in smernice (Giuliana De Francesco, MiBAC)

Dobre prakse za inovativne storitve (Christophe Dessaux, MCC)

Zemljevid sektorja za kulturno dediščino v Evropi (Martin Spiteri, Heritage Malta / Irene Hyna, Ministrstvo za kulturo Avstrija)

Athena - Nov projekt (Rossella Caffo, MiBAC)

V četrtek, 6. junija, bodo v t.i. prezentacijski dvorani kongresnega centra Brdo potekale celodnevne multimedijske predstavitve posameznih projektov.

Vse udeležence prijazno vabimo, da sodelujejo s svojimi predstavitvami in/ali video oziroma power-point prezentacijami, povezanimi z vsebino konference. V kongresnem centru je na voljo je širokopasovni spletni dostop. Zaželeni so tudi plakati. Če želite sodelovati, se prosim povežite s programskim vodjo.

Programski vodja:

Franc Zakrajšek, nacionalni predstavnik za področje digitalnih kulturnih vsebin, tel: +386 (0)41 674 447, el.naslov: franc.zakrajsek@guest.arnes.si