VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 24.06.2008
PROSTOVOLJSTVO V SLOVENIJI KONČNO DOŽIVELO ZASLUŽENO MORALNO ZAHVALO NA NAJVIŠJEM PROTOKOLARNEM DRŽAVNEM NIVOJU!
, Ljubljana

Zaključek letošnje akcije NAJ PROSTOVOLJSTVA 2007 !V galeriji foto utrip s prireditve.

Projekt PROSTOVOLJSTVA se je pričel izvajati leta 2002. V Prlekiji je laskav naziv SLOVENSKA NAJ PROSTOVOLJKA prvič prejela leta 2004 Jožica Ficko zaradi izrednega zalaganja in uspešnega motiviranja prostovoljcev pri ureditvi trajnih prostorov Mladinskega centra Prlekije na Spodnjem Kamenščaku. Letošnje leto pa je zaradi posebnih prostovoljnih zaslug postal nosilec tega posebnega nacionalnega naziva, Marjan Pintarič iz Precetinec. Predlagatelji obeh nagrajencev so bili Mladinski svet Ljutomer in Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO ter TD Nočni pohodniki.


Tako je Mladinski svet Slovenije 18. junija 2008, v Vili Podrožnik v Ljubljani izvedel zaključno prireditev natečaja Naj prostovoljka / Naj prostovoljec / Naj prostovoljski projekt 2007. Prireditev sta prijazno gostila predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in njegova soproga Barbara Miklič Türk. Predsednik dr. Türk je sicer tudi častni pokrovitelj projekta. Prireditvi so prisostvovali tudi Zorko Škvor, predstojnik URADA RS ZA MLADINO pri Ministrstvu za šolstvo in šport, Marjeta Cotman-ministrica za delo, družino in socialne zadeve ter predsednica slovenske filantropije.

Na letošnji natečaj se je odzvalo 117 organizacij, ki so prijavile 111 posameznikov in 43 projektov. Podeljeni so bili trije nazivi Naj prostovoljka, trije Naj prostovoljec in en Naj prostovoljski projekt. Poleg tega so organizatorji podelili še tri posebna priznanja. Ključna priznanja sta podelila predsednik RS dr. Danilo Türk in ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman.

Obrazložitve in nagrajenci:

Naziv Naj prostovoljec 2007 v kategoriji moški do 19. leta je prejel Miha Brkinjač (Ljubljana) na predlog Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva in sicer za poučevanje starejših in delo na humanitarnih projektih, za promocijo prostovoljstva v okviru različnih dogodkov ter za atraktivne in ustvarjalne pristope pri svojem delu.

Naziv Naj prostovoljka 2007 v kategoriji ženske do 19. leta je prejela Nuša Tojnko (Maribor) na predlog Društva Center za pomoč mladim, in sicer za za soorganizacijo in promocijo različnih prireditev, javnih tribun, mednarodnih izmenjav delavnic za otroke s posebnimi potrebami idr., za aktivno udejstvovanje na lokalnem in mednarodnem nivoju ter za izjemen vzor mladim, kako biti mlad in aktiven.

Naziv Naj prostovoljec 2007 v kategoriji moški od 20. do 30. leta je preje Blaž Šelekar (Podčetrtek) na predlog Mladinskega kulturnega turističnega društva Lepe strune, in sicer za povezovanje in ohranjanje stikov med različnimi društvi v domačem kraju, za organizacijo kulturnih aktivnosti in drugih projektov v širšem lokalnem okolju in za spodbujanje mladih k aktivnemu udejstvovanju v domačem okolju.

Naziv Naj prostovoljka 2007 v kategoriji ženske od 20. do 30. leta je prejela Darja Potočnik (Selca) na predlog Zavoda Voluntariat, in sicer za organiziranje in vodenje številnih projektov in izobraževanj, za strokovno delo v Ženski svetovalnici, posebej za pomoč ženskam z motnjami hranjenja ter za promocijo prostovoljnega dela v Sloveniji in tujini.

Naziv Naj prostovoljec 2007 v kategoriji moški nad 30 let je prejel Marjan Pintarič (Precetinci, Ljutomer, Prlekija, Pomurje) na predlog Mladinskega sveta Ljutomer, Mladinskega centra Prlekije-Pokrajinskega centra NVO in Turističnega društva Nočni pohodniki, in sicer za delo s socialno ogroženimi, predvsem za osveščanje javnosti o potrebi po integraciji beguncev v slovensko družbo, za pomoč pri ustanavljanju novih nevladnih organizacij v Pomurju ter za motiviranje in vključevanje drugih v prostovoljno delo.

Naziv Naj prostovoljka 2007 v kategoriji ženske nad 30 let je prejela Marija Cehner (Maribor) na predlog Slovenskega društva Hospic, in sicer za vodenje izobraževanj in urednikovanje glasila Hospic, za vestno in požrtvovalno delo na različnih področjih na lokalni in nacionalni ravni ter za vse zasluge pri širjenju prostovoljstva.

Naziv Naj prostovoljski projekt 2007 pa je pripadel Krajevni organizaciji Rdečega križa Skoke (občina Miklavž na Dravskem polju), in sicer za organizacijo nakupa bivalnika in ureditev bivalnih razmer za sokrajana; za učinkovit odziv na stisko sočloveka, za združitev moči s sokrajani, občino Miklavž na Dravskem polju in drugimi donatorji in za dokaz, da znajo ljudje na vasi združiti moči za višje cilje.

Prejemniki posebnih priznanj: Dušan Flisar (Maribor) za delo v Ambulanti za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja; Francka Smrekar (Semič) za večletno urejanje in ohranjanje kulturnega spomenika ter Društvo informacijski center Legebitra (Ljubljana) za projekt Enaki v različnosti - Živa knjižnica.

Prav vsi sodelujoči-prijavljeni na natečaj, pa so prejeli priznanja za sodelovanje v akciji.

Redakcija www.klopotec.net

Foto utrip v galeriji!