VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 28.09.2008
VOLITVE 2008, povzemamo po: www.volitve.si
, Slovenija

Sestava državnega zbora


Izidi glasovanja po listah

Kandidatna lista
Število mandatov
Število glasov
Odstotek
SOCIALNI DEMOKRATI
29
316.783
30,50 %
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
28
304.181
29,29 %
ZARES - NOVA POLITIKA
9
97.554
9,39 %
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
7
77.612
7,47 %
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
5
56.601
5,45 %
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
5
54.328
5,23 %
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5
53.975
5,20 %
NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
33.805
3,26 %
LIPA
18.925
1,82 %
LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ
5.770
0,56 %
ZELENI SLOVENIJE
5.051
0,49 %
KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA
4.486
0,43 %
LISTA ZA ČISTO PITNO VODO
4.030
0,39 %
STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN)
2.508
0,24 %
ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES
2.170
0,21 %
NAPREJ SLOVENIJA - NPS
450
0,04 %
AKACIJE
240
0,02 %

DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

(št. mandatov: 7)
KandidatVolilna enota in okraj
ANTON URH Kranj, Radovljica I
VASJA KLAVORA Postojna, Tolmin
JOŠKO GODEC Ljubljana Bežigrad, Litija
MATJAŽ ZANOŠKAR Celje, Slovenj Gradec
FRANC ŽNIDARŠIČ Novo mesto, Trebnje
VILI REZMAN Maribor, Ruše
FRANC JURŠA Ptuj, Ljutomer

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

(št. mandatov: 5)
KandidatVolilna enota in okraj
BORUT SAJOVIC Kranj, Tržič
KATARINA KRESAL Ljubljana Center, LJ-Šiška I
MIRAN JERIČ Novo mesto, Hrastnik
LJUBO GERMIČ Maribor, Ruše
MILAN GUMZAR Ptuj, Lenart

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

(št. mandatov: 28)
KandidatVolilna enota in okraj
RADO LIKAR Kranj, Idrija
MILAN ČADEŽ Kranj, Škofja Loka II
MILENKO ZIHERL Kranj, Škofja Loka I
BRANKO GRIMS Kranj, Kranj III
EVA IRGL Postojna, Ajdovščina
ZVONKO ČERNAČ Postojna, Postojna
DANIJEL KRIVEC Postojna, Tolmin
ALENKA JERAJ Ljubljana Center, LJ-Vič- Rudnik I
FRANCE CUKJATI Ljubljana Center, Vrhnika
PETER VERLIČ Ljubljana Center, Cerknica- Logatec
ROBERT HROVAT Ljubljana Bežigrad, Domžale I
ALEKSANDER ZORN Ljubljana Bežigrad, Litija
JANEZ JANŠA Ljubljana Bežigrad, Grosuplje
JOŽE TANKO Ljubljana Bežigrad, Ribnica
MIRO PETEK Celje, Ravne na Koroškem
DARKO MENIH Celje, Velenje II
IZTOK PODKRIŽNIK Celje, Mozirje
ŠTEFAN TISEL Celje, Šentjur
ANDREJ VIZJAK Novo mesto, Brežice
SILVO MESOJEDEC Novo mesto, Novo mesto II
IVAN GRILL Novo mesto, Novo mesto I
RUDOLF PETAN Maribor, Slovenske Konjice
JOŽEF JEROVŠEK Maribor, Slovenska Bistrica
VINKO GORENAK Maribor, Šmarje pri Jelšah
BRANKO MARINIČ Ptuj, Ptuj III
FRANC PUKŠIČ Ptuj, Ptuj I
MARIJAN POJBIČ Ptuj, Pesnica
MARJAN BEZJAK Ptuj, Lenart

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE

(št. mandatov: 5)
KandidatVolilna enota in okraj
GVIDO KRES Ljubljana Bežigrad, Litija
JAKOB PRESEČNIK Celje, Mozirje
FRANC BOGOVIČ Novo mesto, Krško
JANEZ RIBIČ Maribor, Maribor III
RADOVAN ŽERJAV Ptuj, Murska Sobota II

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS

(št. mandatov: 5)
KandidatVolilna enota in okraj
SREČKO PRIJATELJ Postojna, Sežana
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI Celje, Slovenj Gradec
BOGDAN BAROVIČ Novo mesto, Trbovlje
SILVEN MAJHENIČ Maribor, Slovenske Konjice
MIRAN GYÖREK Ptuj, Murska Sobota I

SOCIALNI DEMOKRATI

(št. mandatov: 29)
KandidatVolilna enota in okraj
SAMO BEVK Kranj, Idrija
ALEKSANDER RAVNIKAR Kranj, Kranj II
DARJA LAVTIŽAR BEBLER Kranj, Kranj I
TOMAŽ TOM MENCINGER Kranj, Jesenice
BORUT PAHOR Postojna, Nova Gorica II
MIRKO BRULC Postojna, Nova Gorica I
LUKA JURI Postojna, Koper I
BREDA PEČAN Postojna, Izola
PATRICK VLAČIČ Postojna, Piran
FRANC KRIŽANIČ Ljubljana Center, LJ-Šiška III
DUŠAN KUMER Ljubljana Center, LJ-Šiška II
ANTON ROP Ljubljana Center, LJ-Šiška I
MIRAN POTRČ Ljubljana Center, LJ-Center
ANDREJA ČRNAK MEGLIČ Ljubljana Center, LJ-Vič- Rudnik III
IGOR LUKŠIČ Ljubljana Bežigrad, LJ- Bežigrad II
ANTON COLARIČ Ljubljana Bežigrad, LJ-Moste- Polje III
JANJA KLASINC Ljubljana Bežigrad, LJ-Moste- Polje II
JANKO VEBER Ljubljana Bežigrad, Kočevje
ALAN BUKOVNIK Celje, Dravograd- Radlje
BOJAN KONTIČ Celje, Velenje I
ANDREJA RIHTER Celje, Celje II
MELITA ŽUPEVC Novo mesto, Trbovlje
MATJAŽ HAN Novo mesto, Laško
RENATA BRUNSKOLE Novo mesto, Črnomelj- Metlika
MATEVŽ FRANGEŽ Maribor, Maribor VI
BOGDAN ČEPIČ Maribor, Maribor V
MAJDA POTRATA Maribor, Maribor IV
DEJAN LEVANIČ Ptuj, Ptuj II
ANTON KAMPUŠ Ptuj, Gornja Radgona

ZARES - NOVA POLITIKA

(št. mandatov: 9)
KandidatVolilna enota in okraj
DAMIJAN PERNE Kranj, Kranj I
FRANCO JURI Postojna, Izola
MAJDA ŠIRCA RAVNIKAR Ljubljana Center, LJ-Šiška II
PAVEL GANTAR Ljubljana Center, LJ-Vič- Rudnik III
GREGOR GOLOBIČ Ljubljana Bežigrad, LJ- Bežigrad I
MATEJ LAHOVNIK Celje, Velenje I
FRANCI KEK Novo mesto, Novo mesto II
IVO VAJGL Maribor, Maribor IV
VILI TROFENIK Ptuj, Ormož

Trenutni mandati po volilnih enotah

P R A V N O O B V E S T I L O

DO UGOTOVITVE KONČNEGA IZIDA GLASOVANJA 29.9.2008 SO VSI IZRAČUNI NEURADNI IN NE MOREJO BITI PREDMET ALI POVOD ZA KAKRŠNE KOLI PRAVNE POSTOPKE. VSI PODATKI BODO TUDI PREDMET KONTROLE S STRANI VIŠJIH VOLILNIH ORGANOV. DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA TUDI OPOZARJA, DA SE Z VSAKO SPREMEMBO PODATKOV O GLASOVIH LIST LAHKO SPREMINJA: DOSEGANJE 4% PRAGA, ŠTEVILO MANDATOV POSAMEZNIH LIST (STRANK), ALOKACIJA MANDATOV PO VOLILNIH ENOTAH, PERSONALIZACIJA MANDATOV (KATEREMU KANDIDATU PRIPADA MANDAT, KI GA JE DOBILA LISTA).
VOLILNA ENOTA 1 - Kranj

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
ANTON URH Radovljica I
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
BORUT SAJOVIC Tržič
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
RADO LIKAR Idrija
MILAN ČADEŽ Škofja Loka II
MILENKO ZIHERL Škofja Loka I
BRANKO GRIMS Kranj III
SOCIALNI DEMOKRATI
SAMO BEVK Idrija
ALEKSANDER RAVNIKAR Kranj II
DARJA LAVTIŽAR BEBLER Kranj I
TOMAŽ TOM MENCINGER Jesenice
ZARES - NOVA POLITIKA
DAMIJAN PERNE Kranj I

VOLILNA ENOTA 2 - Postojna

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
VASJA KLAVORA Tolmin
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
EVA IRGL Ajdovščina
ZVONKO ČERNAČ Postojna
DANIJEL KRIVEC Tolmin
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
SREČKO PRIJATELJ Sežana
SOCIALNI DEMOKRATI
BORUT PAHOR Nova Gorica II
MIRKO BRULC Nova Gorica I
LUKA JURI Koper I
BREDA PEČAN Izola
PATRICK VLAČIČ Piran
ZARES - NOVA POLITIKA
FRANCO JURI Izola

VOLILNA ENOTA 3 - Ljubljana Center

KandidatVolilni okraj
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
KATARINA KRESAL LJ-Šiška I
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
ALENKA JERAJ LJ-Vič- Rudnik I
FRANCE CUKJATI Vrhnika
PETER VERLIČ Cerknica- Logatec
SOCIALNI DEMOKRATI
FRANC KRIŽANIČ LJ-Šiška III
DUŠAN KUMER LJ-Šiška II
ANTON ROP LJ-Šiška I
MIRAN POTRČ LJ-Center
ANDREJA ČRNAK MEGLIČ LJ-Vič- Rudnik III
ZARES - NOVA POLITIKA
MAJDA ŠIRCA RAVNIKAR LJ-Šiška II
PAVEL GANTAR LJ-Vič- Rudnik III

VOLILNA ENOTA 4 - Ljubljana Bežigrad

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
JOŠKO GODEC Litija
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
ROBERT HROVAT Domžale I
ALEKSANDER ZORN Litija
JANEZ JANŠA Grosuplje
JOŽE TANKO Ribnica
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
GVIDO KRES Litija
SOCIALNI DEMOKRATI
IGOR LUKŠIČ LJ- Bežigrad II
ANTON COLARIČ LJ-Moste- Polje III
JANJA KLASINC LJ-Moste- Polje II
JANKO VEBER Kočevje
ZARES - NOVA POLITIKA
GREGOR GOLOBIČ LJ- Bežigrad I

VOLILNA ENOTA 5 - Celje

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
MATJAŽ ZANOŠKAR Slovenj Gradec
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
MIRO PETEK Ravne na Koroškem
DARKO MENIH Velenje II
IZTOK PODKRIŽNIK Mozirje
ŠTEFAN TISEL Šentjur
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
JAKOB PRESEČNIK Mozirje
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI Slovenj Gradec
SOCIALNI DEMOKRATI
ALAN BUKOVNIK Dravograd- Radlje
BOJAN KONTIČ Velenje I
ANDREJA RIHTER Celje II
ZARES - NOVA POLITIKA
MATEJ LAHOVNIK Velenje I

VOLILNA ENOTA 6 - Novo mesto

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
FRANC ŽNIDARŠIČ Trebnje
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MIRAN JERIČ Hrastnik
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
ANDREJ VIZJAK Brežice
SILVO MESOJEDEC Novo mesto II
IVAN GRILL Novo mesto I
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
FRANC BOGOVIČ Krško
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
BOGDAN BAROVIČ Trbovlje
SOCIALNI DEMOKRATI
MELITA ŽUPEVC Trbovlje
MATJAŽ HAN Laško
RENATA BRUNSKOLE Črnomelj- Metlika
ZARES - NOVA POLITIKA
FRANCI KEK Novo mesto II

VOLILNA ENOTA 7 - Maribor

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
VILI REZMAN Ruše
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LJUBO GERMIČ Ruše
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
RUDOLF PETAN Slovenske Konjice
JOŽEF JEROVŠEK Slovenska Bistrica
VINKO GORENAK Šmarje pri Jelšah
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
JANEZ RIBIČ Maribor III
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
SILVEN MAJHENIČ Slovenske Konjice
SOCIALNI DEMOKRATI
MATEVŽ FRANGEŽ Maribor VI
BOGDAN ČEPIČ Maribor V
MAJDA POTRATA Maribor IV
ZARES - NOVA POLITIKA
IVO VAJGL Maribor IV

VOLILNA ENOTA 8 - Ptuj

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
FRANC JURŠA Ljutomer
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MILAN GUMZAR Lenart
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
BRANKO MARINIČ Ptuj III
FRANC PUKŠIČ Ptuj I
MARIJAN POJBIČ Pesnica
MARJAN BEZJAK Lenart
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
RADOVAN ŽERJAV Murska Sobota II
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
MIRAN GYÖREK Murska Sobota I
SOCIALNI DEMOKRATI
DEJAN LEVANIČ Ptuj II
ANTON KAMPUŠ Gornja Radgona
ZARES - NOVA POLITIKA
VILI TROFENIK Ormož

Trenutni mandati po volilnih enotah

P R A V N O O B V E S T I L O

DO UGOTOVITVE KONČNEGA IZIDA GLASOVANJA 29.9.2008 SO VSI IZRAČUNI NEURADNI IN NE MOREJO BITI PREDMET ALI POVOD ZA KAKRŠNE KOLI PRAVNE POSTOPKE. VSI PODATKI BODO TUDI PREDMET KONTROLE S STRANI VIŠJIH VOLILNIH ORGANOV. DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA TUDI OPOZARJA, DA SE Z VSAKO SPREMEMBO PODATKOV O GLASOVIH LIST LAHKO SPREMINJA: DOSEGANJE 4% PRAGA, ŠTEVILO MANDATOV POSAMEZNIH LIST (STRANK), ALOKACIJA MANDATOV PO VOLILNIH ENOTAH, PERSONALIZACIJA MANDATOV (KATEREMU KANDIDATU PRIPADA MANDAT, KI GA JE DOBILA LISTA).
VOLILNA ENOTA 1 - Kranj

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
ANTON URH Radovljica I
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
BORUT SAJOVIC Tržič
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
RADO LIKAR Idrija
MILAN ČADEŽ Škofja Loka II
MILENKO ZIHERL Škofja Loka I
BRANKO GRIMS Kranj III
SOCIALNI DEMOKRATI
SAMO BEVK Idrija
ALEKSANDER RAVNIKAR Kranj II
DARJA LAVTIŽAR BEBLER Kranj I
TOMAŽ TOM MENCINGER Jesenice
ZARES - NOVA POLITIKA
DAMIJAN PERNE Kranj I

VOLILNA ENOTA 2 - Postojna

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
VASJA KLAVORA Tolmin
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
EVA IRGL Ajdovščina
ZVONKO ČERNAČ Postojna
DANIJEL KRIVEC Tolmin
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
SREČKO PRIJATELJ Sežana
SOCIALNI DEMOKRATI
BORUT PAHOR Nova Gorica II
MIRKO BRULC Nova Gorica I
LUKA JURI Koper I
BREDA PEČAN Izola
PATRICK VLAČIČ Piran
ZARES - NOVA POLITIKA
FRANCO JURI Izola

VOLILNA ENOTA 3 - Ljubljana Center

KandidatVolilni okraj
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
KATARINA KRESAL LJ-Šiška I
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
ALENKA JERAJ LJ-Vič- Rudnik I
FRANCE CUKJATI Vrhnika
PETER VERLIČ Cerknica- Logatec
SOCIALNI DEMOKRATI
FRANC KRIŽANIČ LJ-Šiška III
DUŠAN KUMER LJ-Šiška II
ANTON ROP LJ-Šiška I
MIRAN POTRČ LJ-Center
ANDREJA ČRNAK MEGLIČ LJ-Vič- Rudnik III
ZARES - NOVA POLITIKA
MAJDA ŠIRCA RAVNIKAR LJ-Šiška II
PAVEL GANTAR LJ-Vič- Rudnik III

VOLILNA ENOTA 4 - Ljubljana Bežigrad

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
JOŠKO GODEC Litija
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
ROBERT HROVAT Domžale I
ALEKSANDER ZORN Litija
JANEZ JANŠA Grosuplje
JOŽE TANKO Ribnica
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
GVIDO KRES Litija
SOCIALNI DEMOKRATI
IGOR LUKŠIČ LJ- Bežigrad II
ANTON COLARIČ LJ-Moste- Polje III
JANJA KLASINC LJ-Moste- Polje II
JANKO VEBER Kočevje
ZARES - NOVA POLITIKA
GREGOR GOLOBIČ LJ- Bežigrad I

VOLILNA ENOTA 5 - Celje

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
MATJAŽ ZANOŠKAR Slovenj Gradec
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
MIRO PETEK Ravne na Koroškem
DARKO MENIH Velenje II
IZTOK PODKRIŽNIK Mozirje
ŠTEFAN TISEL Šentjur
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
JAKOB PRESEČNIK Mozirje
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI Slovenj Gradec
SOCIALNI DEMOKRATI
ALAN BUKOVNIK Dravograd- Radlje
BOJAN KONTIČ Velenje I
ANDREJA RIHTER Celje II
ZARES - NOVA POLITIKA
MATEJ LAHOVNIK Velenje I

VOLILNA ENOTA 6 - Novo mesto

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
FRANC ŽNIDARŠIČ Trebnje
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MIRAN JERIČ Hrastnik
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
ANDREJ VIZJAK Brežice
SILVO MESOJEDEC Novo mesto II
IVAN GRILL Novo mesto I
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
FRANC BOGOVIČ Krško
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
BOGDAN BAROVIČ Trbovlje
SOCIALNI DEMOKRATI
MELITA ŽUPEVC Trbovlje
MATJAŽ HAN Laško
RENATA BRUNSKOLE Črnomelj- Metlika
ZARES - NOVA POLITIKA
FRANCI KEK Novo mesto II

VOLILNA ENOTA 7 - Maribor

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
VILI REZMAN Ruše
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LJUBO GERMIČ Ruše
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
RUDOLF PETAN Slovenske Konjice
JOŽEF JEROVŠEK Slovenska Bistrica
VINKO GORENAK Šmarje pri Jelšah
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
JANEZ RIBIČ Maribor III
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
SILVEN MAJHENIČ Slovenske Konjice
SOCIALNI DEMOKRATI
MATEVŽ FRANGEŽ Maribor VI
BOGDAN ČEPIČ Maribor V
MAJDA POTRATA Maribor IV
ZARES - NOVA POLITIKA
IVO VAJGL Maribor IV

VOLILNA ENOTA 8 - Ptuj

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
FRANC JURŠA Ljutomer
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MILAN GUMZAR Lenart
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
BRANKO MARINIČ Ptuj III
FRANC PUKŠIČ Ptuj I
MARIJAN POJBIČ Pesnica
MARJAN BEZJAK Lenart
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
RADOVAN ŽERJAV Murska Sobota II
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
MIRAN GYÖREK Murska Sobota I
SOCIALNI DEMOKRATI
DEJAN LEVANIČ Ptuj II
ANTON KAMPUŠ Gornja Radgona
ZARES - NOVA POLITIKA
VILI TROFENIK Ormož

Trenutni mandati po volilnih enotah

P R A V N O O B V E S T I L O

DO UGOTOVITVE KONČNEGA IZIDA GLASOVANJA 29.9.2008 SO VSI IZRAČUNI NEURADNI IN NE MOREJO BITI PREDMET ALI POVOD ZA KAKRŠNE KOLI PRAVNE POSTOPKE. VSI PODATKI BODO TUDI PREDMET KONTROLE S STRANI VIŠJIH VOLILNIH ORGANOV. DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA TUDI OPOZARJA, DA SE Z VSAKO SPREMEMBO PODATKOV O GLASOVIH LIST LAHKO SPREMINJA: DOSEGANJE 4% PRAGA, ŠTEVILO MANDATOV POSAMEZNIH LIST (STRANK), ALOKACIJA MANDATOV PO VOLILNIH ENOTAH, PERSONALIZACIJA MANDATOV (KATEREMU KANDIDATU PRIPADA MANDAT, KI GA JE DOBILA LISTA).
VOLILNA ENOTA 1 - Kranj

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
ANTON URH Radovljica I
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
BORUT SAJOVIC Tržič
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
RADO LIKAR Idrija
MILAN ČADEŽ Škofja Loka II
MILENKO ZIHERL Škofja Loka I
BRANKO GRIMS Kranj III
SOCIALNI DEMOKRATI
SAMO BEVK Idrija
ALEKSANDER RAVNIKAR Kranj II
DARJA LAVTIŽAR BEBLER Kranj I
TOMAŽ TOM MENCINGER Jesenice
ZARES - NOVA POLITIKA
DAMIJAN PERNE Kranj I

VOLILNA ENOTA 2 - Postojna

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
VASJA KLAVORA Tolmin
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
EVA IRGL Ajdovščina
ZVONKO ČERNAČ Postojna
DANIJEL KRIVEC Tolmin
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
SREČKO PRIJATELJ Sežana
SOCIALNI DEMOKRATI
BORUT PAHOR Nova Gorica II
MIRKO BRULC Nova Gorica I
LUKA JURI Koper I
BREDA PEČAN Izola
PATRICK VLAČIČ Piran
ZARES - NOVA POLITIKA
FRANCO JURI Izola

VOLILNA ENOTA 3 - Ljubljana Center

KandidatVolilni okraj
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
KATARINA KRESAL LJ-Šiška I
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
ALENKA JERAJ LJ-Vič- Rudnik I
FRANCE CUKJATI Vrhnika
PETER VERLIČ Cerknica- Logatec
SOCIALNI DEMOKRATI
FRANC KRIŽANIČ LJ-Šiška III
DUŠAN KUMER LJ-Šiška II
ANTON ROP LJ-Šiška I
MIRAN POTRČ LJ-Center
ANDREJA ČRNAK MEGLIČ LJ-Vič- Rudnik III
ZARES - NOVA POLITIKA
MAJDA ŠIRCA RAVNIKAR LJ-Šiška II
PAVEL GANTAR LJ-Vič- Rudnik III

VOLILNA ENOTA 4 - Ljubljana Bežigrad

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
JOŠKO GODEC Litija
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
ROBERT HROVAT Domžale I
ALEKSANDER ZORN Litija
JANEZ JANŠA Grosuplje
JOŽE TANKO Ribnica
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
GVIDO KRES Litija
SOCIALNI DEMOKRATI
IGOR LUKŠIČ LJ- Bežigrad II
ANTON COLARIČ LJ-Moste- Polje III
JANJA KLASINC LJ-Moste- Polje II
JANKO VEBER Kočevje
ZARES - NOVA POLITIKA
GREGOR GOLOBIČ LJ- Bežigrad I

VOLILNA ENOTA 5 - Celje

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
MATJAŽ ZANOŠKAR Slovenj Gradec
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
MIRO PETEK Ravne na Koroškem
DARKO MENIH Velenje II
IZTOK PODKRIŽNIK Mozirje
ŠTEFAN TISEL Šentjur
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
JAKOB PRESEČNIK Mozirje
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI Slovenj Gradec
SOCIALNI DEMOKRATI
ALAN BUKOVNIK Dravograd- Radlje
BOJAN KONTIČ Velenje I
ANDREJA RIHTER Celje II
ZARES - NOVA POLITIKA
MATEJ LAHOVNIK Velenje I

VOLILNA ENOTA 6 - Novo mesto

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
FRANC ŽNIDARŠIČ Trebnje
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MIRAN JERIČ Hrastnik
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
ANDREJ VIZJAK Brežice
SILVO MESOJEDEC Novo mesto II
IVAN GRILL Novo mesto I
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
FRANC BOGOVIČ Krško
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
BOGDAN BAROVIČ Trbovlje
SOCIALNI DEMOKRATI
MELITA ŽUPEVC Trbovlje
MATJAŽ HAN Laško
RENATA BRUNSKOLE Črnomelj- Metlika
ZARES - NOVA POLITIKA
FRANCI KEK Novo mesto II

VOLILNA ENOTA 7 - Maribor

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
VILI REZMAN Ruše
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LJUBO GERMIČ Ruše
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
RUDOLF PETAN Slovenske Konjice
JOŽEF JEROVŠEK Slovenska Bistrica
VINKO GORENAK Šmarje pri Jelšah
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
JANEZ RIBIČ Maribor III
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
SILVEN MAJHENIČ Slovenske Konjice
SOCIALNI DEMOKRATI
MATEVŽ FRANGEŽ Maribor VI
BOGDAN ČEPIČ Maribor V
MAJDA POTRATA Maribor IV
ZARES - NOVA POLITIKA
IVO VAJGL Maribor IV

VOLILNA ENOTA 8 - Ptuj

KandidatVolilni okraj
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
FRANC JURŠA Ljutomer
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MILAN GUMZAR Lenart
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
BRANKO MARINIČ Ptuj III
FRANC PUKŠIČ Ptuj I
MARIJAN POJBIČ Pesnica
MARJAN BEZJAK Lenart
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE
RADOVAN ŽERJAV Murska Sobota II
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
MIRAN GYÖREK Murska Sobota I
SOCIALNI DEMOKRATI
DEJAN LEVANIČ Ptuj II
ANTON KAMPUŠ Gornja Radgona
ZARES - NOVA POLITIKA
VILI TROFENIK Ormož