VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 04.12.2008
PROSTOVOLJSTVO ! - in realni pogled nekaterih iz ZRSZ na to temo
, Ljutomer,Murska Sobota,Maribor,Slovenija

PROSTOVOLJSTVO in tolmačenje po domače...

Neka delavka ljutomerskega urada za delo govori in svojim "varovancem" /razumi:iskalcem zaposlitve oziroma potencialnim bodočim iskalcem zaposlive/ zatrjuje, da prostovoljstva ni, da ne smejo prostovoljno delovati (?), še več...nek gospod iz ZRSZ trdi, da se prostovoljstvo preganja, da prostovoljstvo inšpektor za delo kaznuje, in še mnogo podobnih cvetk smo v teh nedavnih dneh imeli primer osebno slišati . Halo, kaj se pa tu dogaja? Ali na ZRSZ ne vedo ,da njihovo Ministrstvo(MDDSZ), vlada RS, EU in in vsa napredna družba spodbuja prostovoljstvo, da je prostovoljstvo dodana vrednost in da je aktivno izkazovanje državljanstva v obliki prostovoljnega dela v nevladnih organizacijah z različnimi področji delovanja zaželjeno, saj bogati človeka in družbo kot tako. Mogoče se bo predstojnica ZRSZ le zganila in vsaj ob dnevu prostovoljstva razposlal vsem svojim podrejenim po vseh Sloveniji ustrezna navodila, da ne bodo več blamirali njo in celotni ZRSZ ter doseženi nivo spoštovanja prostovoljstva v Republiki Sloveniji!

Izjava za javnost ob 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljstva

V času globalizacije je vsak med nami izpostavljen globalnim problemom, aferam in škandalom. Ti problemi se nas dotaknejo, pa naj bodo realni ali umetno ustvarjeni. Težko je presoditi, kaj je res in kaj ne.

Nekaj pa je res. Naša življenja, vsaj večine nas, so le delno odvisna od teh globalnih resnic ali neresnic. Pomembne stari ustvarjamo doma, v svojem okolju, tam kjer živimo, delamo, vzgajamo otroke in imamo prijatelje. Pomembno je, kako delujemo in živimo. S tem vplivamo na globalno dogajanje in smo tudi sami del njega. V naših življenjih ni najbolj pomembno, kako živijo slavni, ampak, kako živimo sami in s svojim delovanjem vplivamo na življenja drugih. In prav s svojimi dejanji lahko vplivamo tudi na življenja tistih, ki so daleč stran in potrebujejo našo pomoč.

Prostovoljstvo je ena od dejavnosti, ki je v sodobni družbi nujno potrebna za njen razcvet, za tisto, kar je v naših življenjih v resnici najpomembnejše. Kako bomo živeli in kakšno okolje bomo ustvarili zase in svoje otroke. Vsak od nas lahko prispeva v skupnost na različne načine. Zase, za družbo, za svet v katerem živimo.

Pomembno je, da okolja v katerih živimo, to prepoznajo, cenijo in negujejo. Na lokalnem, nacionalnem in širše, globalnem nivoju. Pomembno je, da prostovoljstvo v svoje programe vgradijo tisti, ki vodijo politike na vseh nivojih.

V letu 2008 je vodilo 5. decembra, mednarodnega dneva prostovoljcev, prostovoljstvo v odnosu do države. Marsikdo meni, da je prostovoljstvo nekaj, kar mora teči neodvisno od državnih regulativ in lahko bi bilo tako. Pa vendar je pomembno, da je prostovoljstvo vtkano v vse pore države, kajti le tako lahko država s svojimi instrumenti prostovoljstvu da še dodaten polet in delo, ki ga njeni prebivalci prostovoljsko darujejo v dobro skupnosti, tudi primerno ovrednoti. Prav zato si v Sloveniji prizadevamo za sprejem zakona, s katerim želimo, da se za državo tako pomembna dejavnost, kot je prostovoljstvo, vnese tudi v pravni prostor in se tako ustvarja stimulativen prostor za prostovoljsko delo ljudi. Prostovoljstvo potrebuje posebno obravnavo, dodatne olajšave za organizacije in ljudi, ki prostovoljsko prispevajo v skupno dobro. Država je v službi ljudi, zato mora omogočiti prostor za tiste, ki ji pomagajo pri ustvarjanju kar najboljših pogojev za življenje v njej, in prostovoljske aktivnosti tudi ustrezno podpreti.

V Sloveniji že dolgo čakamo na ustrezen dialog med vlado in civilno družbo, tudi na področju prostovoljstva. Čas je, da se dogovorimo, kako naprej in temu je namenjen tudi letošnji Forum.

Za konec je prav, da se ob mednarodnem dnevu prostovoljstva zahvalimo vsem tistim, ki prostovoljsko podarjajo svojo energijo, čas, znanje, dobro voljo in s tem ustvarjajo prijaznejše okolje za nas vse. To je tisto, kar v resnici nekaj velja.

Slovenska filantropija v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij