VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 23.12.2008
NOVA RAZPISA-NVO POZOR!
, Slovenija

Zadeva: sofinaciranje-urad-za-mladino


NEPOVRATNA SREDSTVA

Javni poziv za sofinanciranje organizacij na področju mladinskega dela v
letu 2009; glejte UL str. 4030

http://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ra/r2008119.pdf

Ta razpis je zahtevnejše in kompleksnejše narave. Kandidirate lahko preko
zavoda - društva pod alinejo: druge nevladne organizacije (točka 5.4); kjer
lahko pridobite od 2.000 do 10.000 EUR.

Pri pisanju razpisa se ne smete osredotočati na prireditve oz. programe, ki
jih že izvajate; ampak na usposabljanja, informiranje itd. Skratka pogoji so
strogi, zato predlagam, da si jih podrobno preberete.

Interesanten in manj zahteven pa je predvsem javni razpis za sofinanciranje
informativno komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih
organizacij o evropskih zadevah v letu 2009, ki sem ti ga tudi najdete v
istem UL.

Veselo na delo in veliko sreče :)))