VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Murska Sobota 28.04.2009
Po poskusu "politične" odpisanosti 1.OBLETNICA VRNITVE V ART SREDIŠČE!
, ART, Središče na Goričkem, Prekmurje

VABILO NA 1. OBLETNICO VRNITVE V ART SREDIŠČE

Preteklo je leto dni od ponovne oživitve Art središča.

V tem letu smo sanirali škodo na stavbah prizadejano v letu in pol, ko je bil Art center prisilno izpraznjen ter uredili okolico centra. Prav tako smo bodisi obnovili pogodbe bodisi zaključili pogodbene obveznosti za projekte, ki so bili prekinjeni v času bivšega vodstva ter uredili pravni status zavoda. Oddali smo prijave na vrsto projektnih in programskih razpisov za pridobitev sredstev za program ter dokončanje infrastrukture. Na nekatere prijave smo že dobili ugodne odgovore, na rezultate ostalih prijav še čakamo ter hkrati nadaljujemo s pisanjem novih.

Nerešen pa še vedno ostaja problem kreditnega dolga do Javnega sklada RS za regionalni razvoj. Na pristojnih ministrstvih podpirajo nadaljne delovanje Art središča. Kljub temu reševanje problematike poteka vse prepočasi.Hitro se namreč bliža 30. april, ko se izteče odlog javne dražbe. To seveda pomeni, da se utegne Art središče kmalu zopet znajti pred nevarnostjo propada. Vendar ne bomo popustili pri prizadevanjih za rešitev problema kreditnega dolga. Nadaljevali bomo s prepričevanjem pristojnih vladnih služb ter z dogovarjanjem z njimi - vse dokler ne bo razrešena tudi ta, zadnja, grožnja obstoju Art centra. Ne mislimo dopustiti, da bi nas problem kreditnega dolga ustavil pri nadaljevanju, razvijanju in nadgrajevanju dejavnosti Art središča kot rezidenčnega umetniškega in razvojnega centra. Ko nam bo prenehal vezati roke problem kreditnega dolga se bomo toliko lažje posvetili zagotavljanju pogojev za ustvarjalnost, inovativnost in sodelovanje.

Da bi do tega prišlo čimprej vas prosimo za pomoč in podporo pri prepričevanju oblastnikov, da Slovenija potrebuje prostore kreativnosti; ne le enega, več art centrov!

Predvsem pa ste lepo vabljeni, da se nam pridružite na 1. obletnici vrnitve v Art središče, ki bo 1. maja 2009 v Središču na Goričkem, Prekmurje!

Načrtovane dejavnosti za leto 2009:

- Vsaj štiri rezidence tujih umetnikov v Art središču na Goričkem in v Atelje-Azilu v Ljubljani. Prva že poteka od sredine marca dalje.

- Sodelovanje z umetniškim centrom iz Öriszentpetra (Madžarska) s katerim smo prijavili skupni projekt za razpis Interreg SLO-HU, ki bo, v kolikor bo sprejet, omogočil v naslednjih 3. letih dokončanje infrastrukture Art središča, sredstva za izvajanje rezidenčnega programa in izobraževalnih delavnic, 4 nove zaposlitve, skupni stalni prekomejni kulturni festival;

- Sodelovanje s partnersko organizacijo EYFA (Amsterdam, NL) v skupnih projektih EVS (European Voluntary Service) - 3. marca sta se nam v Art središču za dobo 12 mesecev pridružili dve EU prostovoljki iz Španije in Nizozemske - ter pri umetniških in ekoloških projektih.

- Načrtujemo tudi sodelovanje z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani pri organizaciji delavnic v okviru študija; prva, uvodna delavnica bo potekala v začetku maja.

- ter sodelovanje z Likovno akademijo Novi Sad (Srbija) oz. njihovim oddelkom za animacijo.

Poleg tega nadaljemo s programom

- mladinskega centra(pridobljen status mladinskega centra do leta 2012; programski razpis Urad RS za mladino je zaključen, čakamo na rezultate);

- multimedijskega centra(Art središče je član mreže M3C - mreža multimedijskih centrov Slovenije);

- ter razvojnega centra (sodelovanje s strokovnjaki in prebivalci na področjih razvoja kulture, ekologije, eko-gradbeništva, eko-socialnega kmetijstva, v obdelavi je tudi lastna raziskava o rezidenčnih umetniških centrih v državah EU).

Lep pozdrav

Julij Borštnik julijb@gmail.com oz. 051 237 407

Zdravko Pravdič - Pec info@artcenter-slovenia.org oz. 031 250 378

Vita Žgur vita.zgur@gmail.com oz. 041 961 327