VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 26.08.2009
MDDSZ OB MEDNARODNEM DNEVU MLADIH
, Ljubljana

Povzemamo iz spletne strani MDDSZ:

Mednarodni dan mladih

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ob današnjem mednarodnem dnevu mladih sporoča, da bo tudi v prihodnje z različnimi ukrepi in transferji prispevalo k boljšemu položaju mladih.

Generalna skupščina OZN je leta 1999 razglasila 12. avgust za Mednarodni dan mladih z namenom, da tudi mladi dobijo dan, na katerega lahko še posebej opozorijo na svojo vlogo, pravice in dolžnosti ter tudi težave, s katerimi se srečujejo v današnji družbi. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se zaveda izjemnega pomena mladih in njihovega prispevka k družbi znanja in ob tej priložnosti poudarja, da bo s svojimi politikami še naprej prispevalo k boljšemu položaju mladih.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je z namenom lažjega dostopa do zaposlitve za mlade pripravilo številne programe aktivne politike zaposlovanja in druge ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih. Uvedlo je zakonske olajšave za delodajalce, ki zaposlijo mlade, zakonske olajšave za delodajalce za nadomestno zaposlitev za starša, ki koristi dopust za nego in varstvo otroka.

S spremenjenim zakonom o štipendiranju v letošnjem letu bomo zagotovili večještevilo prejemnikov štipendij, saj smo spremenili vstopni cenzus za pridobitev državne štipendije. Zakon omogoča tudi sofinanciranje kadrovskih štipendij. Obenem preučujemo nadaljnje možnosti izboljšav na tem področju.

S ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti diplomantov in povečanja njihovo konkurenčnost na trgu dela, smo pripravili ukrep usposabljanja absolventov na delovnem mestu in subvencij za zaposlitev diplomantov. Projekt se imenuje Absolvent - aktiviraj in zaposli se! Namen programa je aktiviranje študentov v absolventskem stažu, da aktivno pristopijo k pridobivanju znanja in veščin, ki jih potrebujejo za lažjo vključitev na trg dela in spodbujanje zaposlovanja diplomantov s pomočjo subvencij za zaposlitev za polni delovni čas za 6 mesecev. Mladi se v okviru aktivne politike zaposlovanja vključujejo tudi in predvsem v usposabljanje na delovnem mestu, s čimer se jim zagotavlja pridobivanje ustreznih delovnih izkušenj, ter v subvencionirane zaposlitve preko objavljenega javnega razpisa zavoda - projekt »zaposli.me«.

Z lajšanjem dostopa do zaposlitve z ustreznimi ukrepi, spodbudami in osveščanjem delodajalcev o koristnosti zaposlovanja mlade delovne sile bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Služba za odnose z javnostmi