VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Ljutomer 29.09.2009
IZ LJUTOMERA ZA ŠOLSKEGA MINISTRA!
, Javni poziv Mladinskega sveta Ljutomer

MLADINSKI SVET LJUTOMER

Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer

Poslano: gp.mss@gov.si ; igor.luksic@gov.si
V vednost: Danica.cerar@gov.si ; info@mreza-mama.si


Zadeva: Poziv k podpisu pogodbe !

Spoštovani minister dr. Igor Lukšič!

Pozivamo vas, da takoj pristopite k podpisu pogodbe z Zavodom
Mladinska mreža MaMa za izvajanje projekta Mladi na delu znotraj
vloge, oddane na Javni razpis za izbor projektov s področij socialnih,
državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje 2009-2012 vašega
ministrstva.

Projekt ste odobrili s sklepom št. 54450-22/2009-1, izdanim 13/08/09,
ki ga smatramo kot edino veljavnega znotraj navedenega javnega razpisa.

S podpisom pogodbe boste zagotovili nemoteno izvajanje projekta Mladi
na delu znotraj 31 konzorcijskih partnerjev in 141 zunanjih partnerjev
po celotni Sloveniji, ki kot vidne in prepoznane mladinske in ostale
organizacije s svojim delom več kot desetletje pomembno prispevajo k
oblikovanju mladinskega polja v Sloveniji.


V pričakovanju vašega takojšnega odziva vas lepo pozdravljamo!


MSL, predsednik : Stanko Brunčič