VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Ljutomer 30.11.2009
Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2010
, Slovenija

Pozdravljeni!

Mladinskemu svetu Ljutomer pošiljamo v seznanitev in z namenom, da obvesti svoje članice z možnostjo prijave na javni razpis.

Lep pozdrav

Karmen Lah

Občina Ljutomer

Spoštovane, spoštovani,

Urad Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor objavlja javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2010.

Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju in izobraževanju prebivalcev Slovenije ter spodbujanju javne razprave o evropskih tematikah. Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklope:

A. Prihodnost Evropske unije in nova institucionalna ureditev

Prednost bodo imeli projekti, ki:

- bodo aktualna razvojna vprašanja povezali s problemi lokalnega okolja in omogočili javno razpravo med zainteresirano javnostjo, predstavniki Vlade RS in lokalnih oblasti, civilno družbo, strokovnjaki, podjetji ter predstavniki evropskih institucij in

- bodo dobro medijsko in spletno podprti.

B. Boj proti revščini in socialni izključenosti

C. Boj proti trgovini z ljudmi

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo mladim tematiko približali na zanimiv, interaktiven način in bodo zajeli mlade v različnih krajih Slovenije.

D. Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe

Sredstva za sofinanciranje D sklopa je prispevalo Ministrstvo za okolje in prostor, ki želi sofinancirati ozaveščevalne projekte, ki bodo: osredotočeni na vrste iz Rdečega seznama, naravnani »eko-logično« o vodah, raziskovali domače porečje s poudarkom na podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti. Zaželeno je, da projekti vsebujejo tudi povezavo med biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami.Ministrstvo bo poleg navedenega še posebej pozorno na tiste projekte, ki bodo v okviru svojih vsebin zmanjševali emisije CO₂.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji vletu 2010 in bodo končani do 1. novembra 2010.

Rok za oddajo vlog je 5. januar 2010.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://evropa.gov.si , http://www.mop.gov.si/ in http://www.ukom.gov.si v katalogu informacij javnega značaja - točka 2f. Naročite jo lahko na telefonski številki 01/478 26 21 vsak delavnik med 9.00 in 15.00 uro ali na e-naslov: lidija.herek[@]gov.si .

· Razpisna dokumentacija

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko za sklope A, B in C dobite na Uradu, kontaktna oseba: ga. Lidija Herek, tel.: 01/478 26 21, e-naslov: lidija.herek[@]gov.si , za sklop D pa na Ministrstvu za okolje in prostor, kontaktna oseba ga. Milena Janežič, tel 01/ 478 73 35, e-naslov: milena.janezic[@]gov.si .

S prijaznimi pozdravi,

Alenka Jarc,

Skupnost občin Slovenije

Partizanska 1, 2000 Maribor

alenka.jarc@skupnostobcin.si

www.skupnostobcin.si

tel. 02 234 15 00

faks 02 234 15 03