VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Ljutomer 26.05.2010
SVET REGIJE O POMURSKIH ELEKTRALNAH
, Jeruzalem

SVET POMURSKE REGIJE O ELEKTRARNAH NA MURI

Pomurski župani tudi o morebitni gradnji elektrarn na Muritorek, 25.05.2010

avtor: Nataša Brulc Šiftar

Na seji sveta Pomurske razvojne regije, ki je bila danes na Jeruzalemu, so se pomurski župani ali njihovi predstavniki seznanili z rezultati prvega razpisa v okviru vladne pomoči regiji in s potekom izgradnje pomurskega vodovoda, precej časa pa so namenili tudi študiji o možnostih gradnje hidroelektrarn na Muri, ki so jo predstavile Dravske elektrarne Maribor.

Današnje seje sveta regije bi se moral udeležiti tudi minister za lokalno samoupravo dr.Henrik Gjerkeš, a je srečanje odpovedal zaradi izredne seje državnega zbora. Kljub temu so se člani sveta seznanili z rezultati prvega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest v Pomurju. Kot je povedal Klaus Dieter Požgan z Ministrstva za lokalno samoupravo, je na prvi razpis prispelo 150 vlog, 46 na razpis za večje projekte med 50.000 in 500.000 evrov, ter 104 vloge za manjše projekte, vredne med 10.000 in 50.000 evrov. Med 30 občinami, ki so lahko sodelovale na razpisu, se jih je prijavilo 22, tudi vse štiri večje; soboška, ljutomerska, gornjeradgonska in lendavska. Med 150 vlogami so jih kar 116 pozvali k dopolnitvi. Tako so odobrili 16 vlog za večje projekte in 54 za manjše, naložbe pa naj bi dale skupaj 352 novih delovnih mest. Skupno bodo razdelili nekaj več kot 7 milijonov evrov, sicer pa bosta minister Gjerkeš in državni dr.Andrej Horvat o podrobnostih prispelih vlog spregovorila v ponedeljek. Člani sveta so se nato seznanili s prvo Študijo trajnostnega razvoja o možnostih energetske izrabe reke Mure, o kateri so spregovorili predstavniki Dravskih elektrarn. Izpostavili so prednosti in slabosti gradnje, tako z gospodarskega, kot okoljskega in družbenega vidika. Po besedah pomočnika direktorja Dravskih elektrarn Vilija Vindiša ima družba interes gradnje, predvidoma šestih pretočnih hidroelektrarn na Muri, pri čemer naj bi letno za koncesijske dajatve namenili do 3 milijone evrov, celotna naložba pa je ocenjena na okrog 400 milijonov evrov. Študijo so pri Dravskih elektrarnah pripravljeni predstaviti po občinah, do konca leta pa naj bi z državo podpisali koncesijsko pogodbo. Sicer je študija narejena na podlagi koncesijske uredbe od avstrijske meje do Veržeja. Danes pa so se predstavniki občin ponovno seznanili s potekom izgradnje vseh treh sistemov vodovodnega omrežja, A, B in C. Najdlje so s tako imenovanim sistemom C, ki zajema 8 občin na desnem bregu Mure, kjer imajo od aprila tudi javno podjetje za upravljanje z vodovodnim sistemom, da čas pa je že objavljen tudi razpis za svetovalnega inženirja, ki bo vodil vse nadaljnje aktivnosti.