VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Murska Sobota 15.10.2010
PREDSTAVITVENA DELAVNICA ZA SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
, Murska Sobota

Murska Sobota, 13.10.2010

PREDSTAVITVENA DELAVNICA ZA SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

V POMURSKI REGIJI

Podjetje Pribinovina d.o.o. izvaja, v sklopu Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, javno naročilo za pripravo strokovnih podlag za izvedbo projektov na področju socialnega podjetništva.

Z namenom, da bi približali vsebino našega dela izvajalcem projektov, institucijam podpornega okolja in osebam, ki se jim odpirajo možnosti za zaposlovanje v okviru projektov socialnega podjetništva v Pomurju

Vas vabimo,da se udeležite predstavitvene delavnice za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurju.

DATUM IZVEDBE: 20.10.2010 od 9 do 12 ure

KRAJ IZVEDBE: POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA

PROGRAM DELAVNICE

9.00 - 9.30 POZDRAV IN UVOD - dr. Andrej Horvat, Goran Miloševič, Alojz Kavaš

Zakon o Pomurju in socialno podjetništvo - kratka predstavitev.

KAVA

10.00 - 12.00 VSEBINSKI DEL

PREDSTAVITEV PROJEKTA - aktivnosti, rezultati, terminski plan

(Goran Miloševič) 30 min

PREDSTAVITEV METODOLOGIJE UGOTAVLJANJA POTREB IN POTENCIALOV ZA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU

(Bojan Radej) 30 min

SWOT ANALIZA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU IN ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ (Simona Kneževič Vernon) 30 min

VPRAŠANJA, ODGOVORI, MREŽENJE

Vljudno vabljeni,

Goran Miloševič, vodja projekta

Pribinovina d.o.o.