VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 27.02.2007
ŠOUM NAJ IMENUJE PREDSTAVNIKE V SVET ZAVODA RADIA MARŠ
04.03.2007, , Maribor

ŠOUM naj imenuje predstavnike v svet zavoda radia MARŠ

Maribor, 26. februar 2007 - Društvo za podporo radiu MARŠ (Društvo) je v sredo, 21. februarja, na svojem občnem zboru sprejelo sklep, da soustanovitelja Zavoda Mariborski radio Študent - MARŠ (Zavod MARŠ) ponovno pozove k sestavi sveta zavoda. Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je namreč edino telo, ki še ni opravila zahtevanih postopkov, potrebnih za konstitucijo nove sestave sveta, saj je prejšnjemu svetu potekel mandat. Člani Društva, pobudnika in soustanovitelja Zavoda Marš, so na občnem zboru obravnavali predlog ŠOUM za spremembe Akta o ustanovitvi Zavoda MARŠ). Predlog sprememb ustanovitvenega akta Zavoda MARŠ na občnem zboru Društva ni bil potrjen.

Društvo izjavlja, da se programsko delo Zavoda MARŠ ni uspešno tržilo, čeprav bi se lahko, kar je morebiti tudi bistveno vplivalo na poslovanje zavoda v zadnjem obdobju. Kot soustanovitelj Zavoda MARŠ, Društvo tudi prepoznava vrednost programa Radia Marš in označuje vzroke za trenutno kritično stanje kot vodstveni problem, zato se je bilo prisiljeno odločiti za sklep, ki lahko pomeni tudi tveganje, da ŠOUM kot drugi soustanovitelj odstopi od Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med ustanoviteljema Zavoda Mariborski radio Študent - MARŠ (Pogodbe med ustanoviteljema Zavoda MARŠ), sklenjene leta 2001 ob ustanavljanju obstoječega Zavoda MARŠ.

Partnerski odnos soustanoviteljev zapisan v sodnem registru

Sklepa o potrditvi predloga sprememb Akta o ustanovitvi Zavoda MARŠ društvo na občnem zboru ni sprejelo zaradi zaupanja v obstoječo programsko usmeritev Radia Marš, zapisano tudi v veljavnih temeljnih aktih Zavoda MARŠ in medijskem razvidu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, ki izkazuje, da Radio Marš bistveno pokriva raznolike potrebe študentske in mladinske ter specializirane javnosti ter s tem izpolnjuje svojo vlogo pomembne medijske, izobraževalne in kulturne institucije v mestu Maribor.

Z vnovičnim pozivom želimo pozvati vodstvo Študentske organizacije v Mariboru, da izpolni svoje ustanoviteljske dolžnosti in v svet Zavoda Marš imenuje svoje predstavnike ter da se opredeli do predlogov društva za predstavnike javnosti, za katere je potrebno soglasje, oz. predlaga svoje kandidate za predstavnike javnosti. ” poziva predsednik Društva za podporo radia Marš, dr. Danijel Rebolj. Zavod MARŠ namreč od 20. oktobra 2006 ne deluje skladno z Zakonom o zavodih, saj posluje brez konstituiranega Sveta Zavoda MARŠ, organa upravljanja zavoda. Z neimenovanjem predstavnikov Študentska organizacija v Mariboru sistematično izčrpava človeške vire edinega radia s statusom študentskega posebnega pomena v Sloveniji.

Vztrajanje ŠOUM pri slabem poslovanju

Poziv k spremembam Akta o ustanovitvi Zavoda MARŠ zaključuje obdobje, v katerem je bilo po oceni Društva normalno delovanje Zavoda MARŠ vsaj okrnjeno, morda pa tudi onemogočeno. Potem, ko so pristojni organi obeh soustanoviteljev junija 2005 potrdili zadnje spremembe Akta o ustanovitvi Zavoda MARŠ, je namreč sledil niz dogodkov, ki so oslabili stabilnost delovanja zavoda in s tem ohromili razvoj medija, saj se je do danes zamenjala sestava celotne ekipe Radia Marš, razen poslovodnega organa Zavoda MARŠ.

K pogajanjem o spremembah Akta o ustanovitvi Zavoda MARŠ je Društvo pristopilo z namenom, da bi skupaj z drugim soustanoviteljem našli hitro rešitev, ki bi zagotovila čimprejšnjo programsko in finančno regeneracijo Zavoda MARŠ. V pogajanjih je Društvo večkrat izrazilo skrb nad poslovodstvom Zavoda MARŠ in tudi izrazilo pripravljenost, da soglaša z zmanjšanjem relativnega vpliva Društva, sodelavcev in javnosti v Svetu Zavoda MARŠ v prid ŠOUM pod pogojem, da ŠOUM pristane načimprejšnje imenovanje v.d. direktorja in objavo razpisa za direktorja, saj je sedanjemu potekel mandat. Ocenjujemo, da v.d. direktorja Bojan Golčar v šestih letih ni izpolnil pričakovanj soustanoviteljev pri trženju in umeščanju Radia Marš v ciljno skupino študentov in mladih, ki ji je bil in ji je še vedno primarno namenjen. Tržna in kulturna priložnost za Radio Marš je zapolnjevanje vsebinske praznine v nacionalni in mariborski medijski krajini, ki pa je poslovodni organ v šestih letih ni uspel tržiti, opozarjanje na tovrstno poslovno perspektivo pa je bilo v okviru delovanja Sveta Zavoda MARŠ preslišano.

Društvo se torej zaveda odločitve, s katero je zavrnilo predlog ŠOUM za spremembe Akta o ustanovitvi Zavoda MARŠ, tudi v primeru, da bo ob morebitnem odstopu ŠOUM od Pogodbe med ustanoviteljema Zavoda MARŠ soočeno s posledico, da bo moralo Društvo nadomestiti 1/3 financiranja Zavoda MARŠ, torej delež sredstev, ki jih sedaj zagotavlja ŠOUM. Člani Društva verjamemo, da je tudi tako mogoče tržiti obstoječo programsko zasnovo in zagotoviti legalno delovanje Zavoda MARŠ ter nadaljno ohranitev Radia Marš kot pomembnega medija v Mariboru in Sloveniji. Vsekakor je potrebno opozoriti tudi na stališče Društva, da nesprejetje predloga sprememb Akta o ustanovitvi Zavoda MARŠ zagotovo ne pomeni vzpodbujanja ŠOUM k odstopu od Pogodbe med ustanoviteljema Zavoda MARŠ.

Za več informacij:

Društvo za podporo radiu MARŠhttp://www.drustvomars.org