VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Murska Sobota 14.02.2011
predavanje KOP-TSA+EK.Biotično varstvo travniških sadovnjakov,tehnološki ukrepi vzdrževanja travniških sadovnjakov in revitalizacijska rez visokodebelnih sadnih dreves
15.02.2011, , dvorana KGZS M.Sobota ul.Šefana Kovača 40

Ob 10.uri.