VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 04.07.2012
Za mladinske organizacije
, Slovenija in tujina

Sodelovanje s Slovensko filantropijo v šolskem letu 2012/2013

Slovenska filantropija je za šolsko leto 2012/2013 za vrtce, osnovne in srednje šole, dijaške domove, ljudske univerze, glasbene šole, programe projektnega učenja mladih, vzgojne zavode pripravila ponudbo delavnic, usposabljanj, predstavitev, mentorskih srečanj in lutkovno predstavo Polžek Samo.

Posvetovanje o prihodnjih pravilih o vstopu in bivanje raziskovalcev, študentov, dijakov, neplačanih pripravniov in prostovoljcev, ki niso državljani EU

Evropska komisija je 1. junija zagnala javno posvetovanje o prihodnjih pravilih o vstopu in bivanju raziskovalcev, študentov, dijakov, neplačanih pripravnikov in prostovoljcev iz držav, ki niso članice EU. Posvetovanje bo potekalo do 23. 8. 2012!

Organizacija iz Francije išče partnerje za projekte usposabljanja in mreženja

Iščejo usposabljanja za mladinske delavce, katerih cilji so izmenjava izkušenj, izboljšanje kakovosti mladinskih aktivnosti in ustvarjanje skupnih orodij.

Opis: Mladinske politike

Ciprsko predsedovanje Svetu EU

1. julija se je začelo Ciprsko Na področju mladine je osrednja prednostna tema ciprskega predsedstva participacija mladih kar je tudi tema splošna tema drugega cikla strukturiranega dialoga.

Kampanja “Volilna pravica pri šestnajstih”

Spletna stran, ki jo je ustvaril Evropski mladinski forum z namenom razvoja kampanje za zmanjšanje starosti za pridobitev volilne pravice na 16 let.


Mladinska izmenjava: Together against exclusion 2

Zavod BOB išče dva udeleženca za mladinske izmenjave v Franciji od 13. 7. do 20. 7. 2012 (potuje se z vlakom en dan prej). Tema je izključenost.

Razpisi

Mladi v akciji: Sistemi pomoči za mlade - Podakcija 4.6 - Partnerstva

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti partnerstva z regionalnimi ali lokalnimi javnimi organi ali drugimi zainteresiranimi stranmi, ki delujejo na področju mladine na evropski ravni, da bi dolgoročno razvijali projekte, ki združujejo različne ukrepe programa Mladi v akciji. Rok prijave je 17. 9. 2012!

Program Mladi v akciji - Podakcija 4.4: Projekti za spodbujanje inovativnosti in kakovosti

Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti projekte, katerih cilji so uvajanje, izvajanje in spodbujanje inovativnih in kakovostnih elementov v neformalnem izobraževanju in mladinskem delu. Rok prijave je 3. 9. 2012!

Javni razpis: Your first EURES job

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje je objavil javni razpis za sofinanciranje pripravljanih ukrepov na področju podpore mladim iskalcem zaposlitve v drugi državi članici na eni ter ponudnikom služb na drugi strani. Rok prijave je 20. 9. 2012!

Opis: Uporabni viri

Dobre prakse projektov Mladi v akciji

Na spletni strani Evropske komisije, namenjeni mladini, si lahko v rubriki Sharing Experience ogledate tematske publikacije, v katerih najdete opise projektov dobrih praks projektov, izvedenih v okviru programa Mladi v akciji in posamezne izbrane projekte.

Četrtletni pregled stanja na področju zaposlovanja in sociale v EU

Evropska komisija je izdala zadnji četrtletni pregled stanja na področju zaposlovanja in sociale v EU. Glavna ugotovitev je, da je zaposlovanje v EU ostalo na isti ravni kot v prvem četrtletju leta 2012.

e-NAMIG > za mladinske organizacije, 3. 7. 2012, št. MO 24/12

Članice: Društvo ŠKUC - Info ŠKUC , CSD Moste Polje - Svetovalnica Fužine , DIC Legebitra , KUD Anarhiv , Mladinsko informacijski center , Združenje Drogart , MKL - Knjižnica Otona Župančiča,Zavod MISSS ,Zavod MOBIN - Ej!KArtica .