VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 01.10.2012
Slovenski razvojni dnevi
04.10.2012, , Ljubljana

" Mednarodno razvojno sodelovanje :leto 2015 in pogled naprej"

09.00-9.30 Otvoritev

.dobrodošlica g.Karla Erjavca,minista za zunanje zadeve Republike Slovenije

.nagovor dr.Boža Cerarja,državnega sekretarja v vlogi ministra za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Ssloga in direktorice IRD Slovenije

09.40-11.30

Razprava:Uresničevanje ciljev Slovenije na področju razvojnega sodelovanja in pogled naprej

Voditeljica razprave:dr.Maja Bučar,izredna profesorica na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani

Penalisti:

.g.Jože Horvat,predsednik Odbora za zunanjo politiko v Državnem zboru Republike Slovenije

.g.Jovan Andonovski,državni sekretar na Sekretariatu za evropske zadeve Republike Makedonije

.veleposlanik Mitja Štrukelj,generalni direktor za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

.g.Marjan Huč,koordinator platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Sloga

11.40-13.00Razprava:uresničevanje dogovorov konference Rio+20

Voditeljica razprave:mag.Ksenija Škrilec,vodja Sektorja za globalne izzive,Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Panelisti:

.gospod Johannes Kyrle,generalni sekretar na Zveznem ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije

.veleposlanica Dragoljuba Benčina,generalna direktorica za globalne zadeve in politično multilateralo,Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

.g.Tomislav Tkalec,vodja programa Energetika,Društvo za sonaraven razvoj Fokus,Slovenija

.g.Matjaž Malgaj,namestnik vodja kabineta evropskega komisarja za okoljeEvropskega komisarja

.ga.Polona Briški,vodja razvoja poslovne odličnosti,Trimo d.d.,Slovenija

13.00-15.00 Kosilo

15.00-16.30 Razprava:Migracije in razvoj

Voditelj razprave.gospod Uroš Škerl Kramberger,novinar

Penalisti:

.ga.Nina Gregori,namestnica generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve,migracije in naturalizacijo,Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije,(TBC)

.g.Mitja Žagar ,znanstveni svetnik,Inštitut za narodnostna vprašanja,(TBC)

ga.Nadežda Satarić,izvršna direktorica,Društva >>Amity-the Power of Friendship<<,Republika Srbija

.mag.Eyachew Tefera,direktor,Inštitut za afriške študije,Slovenija

16.30-18.30 Sejem sodelovanja (organizira Mirovni inštitut)

18.30-20.00 Neuradno druženje za vse udeležence konference (organizira Mirovni inštitut)