VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Murska Sobota 05.11.2012
VODENJE REDNEGA LETNEGA (RAZVOJNEGA) RAZGOVORA
13.11.2012, , RIS Dvorec Rakičan


Vabimo vas na seminar:

VODENJE REDNEGA LETNEGA (RAZVOJNEGA) RAZGOVORA

RIS Dvorec Rakičan, dne 13.11. 2012ob 09.00uri

Letni razgovor je kot sestavni del ocenjevanja uspešnosti zaposlenih, ko razlaga vodja svojim sodelavcem o tem, zakaj se je odločil za določeno oceno. Če gledamo s tega vidika, je letni razgovor v bistvu le utemeljevanje dane ocene uspešnosti in del izvajanja plačnega sistema. Toda to je lahko le eden od njegovih možnih namenov, vendar še zdaleč ne edini niti ne glavni!

LETNI RAZGOVOR JE USMERJEN, NAČRTEN, ORGANIZIRAN, NEPOSREDEN STIK MED DVEMA UDELEŽENCEMA, PRI ČEMER VODJA ZASLEDUJE CILJ, DA (ŠE) POVEČA OSEBNO USPEŠNOST ZAPOSLENEGA.

SEMINAR JE NAMENJEN VSEM VODJEM NA VSEH ORGANIZACIJSKIH RAVNEH

VSEBINA:
NAMEN LETNEGA RAZGOVORA

· 2 Poiskati pozitivne in negativne elemente dela posameznika

· Pohvaliti pozitivne elemente in spodbuditi nadaljnji pozitivni razvoj 2

· Poiskati vzroke za negativne elemente dela

· Se dogovoriti za način odprave vzrokov slabega dela

· Se dogovoriti za časovni okvir in način nadzora izboljševanja dela

POTEK RAZGOVORA

Razgovor mora potekati tako, da delavec spozna, kaj se je dogajalo doslej, kje je zdaj in po kateri poti mora naprej.

· sodelavcu razložite namen in postopek razgovora

· razgovor - presojanje rezultatov preteklosti, načrtovanje aktivnosti za povečanje uspešnosti in dogovor o ciljih (delovnih nalogah) za naslednje leto

· skupaj preglejte svoje ugotovitve v obrazcu, vključno s komentarji - navajajte predvsem dejstva

· podrobno razpravljajte o delavčevih prednostih in ga pohvalite

· vodja in sodelavec skušata poiskati razloge za doseženo delovno uspešnost


CILJI LETNEGA RAZGOVORA

· Pregledati napredek

· Pregledati prioritete

· Rešiti probleme na delovnih področjih

· Pogovoriti se o potrebah po usposabljanju

· Podrejeni mora dobiti odgovor na vprašanje “kako mi gre”

· Dvig produktivnosti posameznikov

· Koordinacija vseh delavce

SEMINAR BO VODIL:

Viktor Vild - Avtor predstavitve ima več letne iskušnje na področju HRM z uvajanjem LRR. Deloval je v proizvodnih in storitvenih dejavnostih na ugotavljanju potenciala zaposlenih, zaposlovanja, karierni usmeritvi, vodenju zaposlenih in uvajanju novih managerskih orodjih za vodenje zaposlenih. Nastopal je tudi kot predavatelj na HRM konferencah. Je avtor različnih člankov strokovnih prispevkov s področja razvoja HRM in učeče se organizacije.. Za svoje delo je prejel srebrno plaketo ZDKDS v letu 2005 , od leta 2007 je nosilec priznanja AMBASADOR učeče se družbe v Sloveniji.

V aktivnem pokoju sodeluje s kadrovskimi agencijami; PRAGMA Koper na prenosu dobrih praks v podjetja na področju ugotavljanja kompetenc in ocenjevanja osebnostnih lastnosti s FTK testom karakterja , TRESCON Ljubljana na področju zaposlovanja oz. iskanja ključnih kadrov in KAINOTO Maribor na področju merjenja zadovoljenosti zaposlenih.

KOTIZACIJA in PLAČILO
Kotizacija za seminar znaša 96,00 EUR (DDV je vštet v ceno). V ceno je všteta tudi pogostitev med odmori in seminarsko gradivo. Prosimo, da znesek nakažete, do pričetka seminarja (12.11.2012), na naš poslovni račun: odprt pri UJP MS št.: 01280-6000001097. Prijave sprejemamo na naslov: RIS, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota ali preko spletne strani www.ris-dr.si , po telefonu (02 535 18 96), telefaksu (02 535 18 97) in elektronski pošti (info@ris-dr.si ). V primeru, da se ne odjavite tri dni pred izvedbo seminarja vam zaračunamo polno ceno. Potrdilo o udeležbi in račun boste prejeli po zaključku seminarja. Prosimo da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

PRIJAVNICA: VODENJE REDNEGA LETNEGA (RAZVOJNEGA) RAZGOVORA

IME in PRIIMEK

USTANOVA

(TOČEN NASLOV)

DAVČNA ŠT.

TELEFON

FAX

E-MAIL